Particulier lenen van particulieren

Kredietplatforms op internet brengen particuliere kredietverstrekkers en kredietzoekers samen. De oorsprong, werking en kenmerken van dit type kredietswap worden hieronder toegelicht.

Leningen tussen particulieren

De ontwikkeling van internet in de afgelopen tien jaar heeft gezorgd voor veel nieuwe zakelijke toepassingen. Dat zie je ook terug in de financiële sector. Communicatiemogelijkheden via het internetplatform in combinatie met de groeiende verspreiding van het idee van lenen onder particulieren (social lending) hebben geleid tot nieuwe financieringsmogelijkheden. In Duitsland biedt Smava een opmerkelijk businessmodel, dat hieronder nader wordt toegelicht.

Bankbemiddeling tussen particulieren

Banken concurreren met elkaar om marktaandeel. Technische innovaties, zoals internet, maar ook economische ontwikkelingen, zoals de financiële crisis, hebben ertoe geleid dat concurrenten de markt betreden met alternatieve zakelijke ideeën. Door het ontwikkelen van gemeenschapsconcepten en benaderingen van sociale media, heeft een aantal dienstverleners zich gespecialiseerd in het tussenhandelen van conventionele bankdiensten tussen individuen.

Deze zogenaamde ‘niet-banken’ konden onder meer profiteren van de marktangst jegens commerciële banken, zoals vaak het geval was tijdens de kredietcrisis. Initiator van deze succesvolle ontwikkeling was het Britse platform Zopa. Het aanvankelijke succes van Zopa werd gevolgd door aanbieders als Prosper en Boober; Vergelijkbare dienstverleners zijn nu te vinden op alle continenten. Uitgesproken maatschappelijk gemotiveerde kredietbemiddelaars als Kiva en MyC4 nemen in deze markt een bijzondere plaats in, maar een uitvoerige uiteenzetting van deze specifieke vormen valt buiten het bestek van deze bijdrage.

Peer-to-peer of in samenwerking met een kredietinstelling

Er zijn grofweg twee categorieën bedrijfsmodellen. De eerste groep vertegenwoordigt de oorspronkelijke peer-to-peer-benadering, terwijl de gewijzigde modellen om juridische of economische redenen samenwerken met een kredietinstelling. De tweede groep omvat de Duitse platforms Auxmoney en Smava. In Duitsland is Smava marktleider in dit segment, met leningen van 22 miljoen euro tot nu toe en een constant groeiend aantal leden.

Allereerst hangt succes samen met het plaatsen van consumptieve leningen. Projecten met een zakelijk doel vormen echter ook een belangrijk onderdeel van de leningaanvraag van het Platform. Door zijn prominente positie in de markt en unieke vormgeving is dit optreden vooral gericht op Smava. De belangrijkste bevindingen zijn echter volledig van toepassing op andere kredietplatforms die onderworpen zijn aan Duitse regelgeving.

Smava als innovatieve kredietvorm

Het doel van dit artikel is om de eerste stap te zijn naar het populariseren van het concept van SMAVA als een innovatieve vorm van kredietverlening in de banksector. Het spreekt echter voor zich dat een meer diepgaande vergelijking van de voorwaarden van kredietplatforms op internet met de voorwaarden van traditionele commerciële bankinstellingen zeer wenselijk is. En naast de materiële feiten mogen ook de idealistische opvattingen die voor of tegen de betrokkenheid van Smava spreken niet onvermeld blijven.

Maar eerst moeten het bedrijfsmodel en het concept van Smava worden besproken. Dit vereist een zorgvuldige afweging van hun verenigbaarheid met wettelijke en financiële regelgeving. En er moet een aparte plaats worden gereserveerd voor het onderwerp veiligheid bij financiële transacties op internet. Ten slotte kunnen de vooruitzichten voor de verdere verspreiding van dergelijke kredietplatforms nader worden besproken.

Bovenstaande aspecten komen in het volgende artikel uitgebreider aan de orde, maar geïnteresseerden kunnen hier al uitgebreidere informatie vinden over deze manier van geld lenen op internet.€