Overstappen van een beleggingshypotheek naar een annuïteitenhypotheek

Sinds 2013 zijn er nog maar twee soorten hypotheken die in aanmerking komen voor de hypotheekrenteaftrek. De meest populaire vorm is de annuïteitenhypotheek. Het omzetten van een beleggingshypotheek naar een annuïteitenhypotheek kan een slimme keuze zijn.

Een goedkope hypotheekvorm die tot 2013 vaak werd afgesloten was de beleggingshypotheek. Vaak werd deze hypotheekvorm gecombineerd met een aflossingsvrije hypotheek. Achteraf hebben veel huiseigenaren spijt van deze combinatie van hypotheekvormen. Ten eerste kregen de aandelenkoersen een harde klap in 2008 en 2009. Ten tweede bleek achteraf dat er te veel kosten waren doorberekend in hypotheekgerelateerde eigenvermogenspolissen. Ten derde was het niet zo verstandig om voor een aflossingsvrije hypotheek te kiezen. In de periode van 2008 tot 2013 zijn de huizenprijzen fors gedaald. Het omzetten van een beleggingshypotheek in een annuïteitenhypotheek biedt in bepaalde gevallen voordelen.

Wat is een annuïtaire hypotheek?

Voor een annuïteitenhypotheek wordt maandelijks een vast bedrag betaald aan de hypotheekbank. Dit bedrag is deels hypotheekrente en deels aflossing hypotheekschuld. In eerste instantie bestaat bijna het gehele verschuldigde bedrag uit hypotheekrente. De schuld loopt heel geleidelijk af en ook de hypotheekrenteaftrek daalt. Doordat het maandbedrag gelijk blijft, wordt de hypotheekschuld in de loop der jaren sneller afgelost. De bruto maandlast blijft gelijk, de netto kost stijgt omdat er altijd een lager bedrag is dat fiscaal aftrekbaar is.

Omzetten van een beleggingshypotheek naar een annuïteitenhypotheek – voordelen

Veel huiseigenaren hebben achteraf spijt van het afsluiten van een investeringshypotheek. In dit geval kan er wel wat, want de hypotheek kan worden overgezet naar een vorm die beter aansluit bij de wensen. Het grootste voordeel van een annuïteitenhypotheek is de gegarandeerde tijdige aflossing van de hypotheek. Een ander voordeel is dat er geen beleggingsrisico meer is. Bijkomend voordeel is dat de aan de beleggingshypotheek gekoppelde accumulatieverzekering kan worden teruggegeven. De poliswaarde kunt u gebruiken om uw hypotheekschuld te verminderen.

Overweeg stijgende hypotheeklasten

U moet een beleggingshypotheek niet omzetten in een annuïteitenhypotheek om uw maandlasten te verlagen. U kunt wellicht een hypotheek krijgen met een lagere hypotheekrente, maar uitgaande van dezelfde hypotheekrente leidt dit tot hogere annuïteitenhypotheeklasten. Anderzijds wordt de hypotheek gedurende de looptijd afgelost. De meeste beleggingshypotheken zijn aflossingsvrije hypotheken. Dit is de goedkoopste hypotheekvorm omdat het eigenlijk een lening is die wordt verstrekt totdat de woning is verkocht.

Een annuïteitenhypotheek biedt zekerheid

Een bijkomend voordeel van een annuïteitenhypotheek is dat u beter bestand bent tegen een daling van de woningwaarde. De hypotheekschuld neemt in de loop van de jaren af. De maandlasten blijven gelijk, maar als de woning in de loop der jaren verkocht moet worden, is dat makkelijker in vergelijking met een investeringshypotheek.

Huiseigenaren moeten minder afhankelijk worden van hypotheekrenteaftrek

In 2013 is de afbouw van de hypotheekrenteaftrek echt van start gegaan. Het maximale belastingtarief waarop hypotheekrente mag worden afgetrokken, wordt geleidelijk verlaagd naar 38 procent. Het is niet denkbaar dat op termijn verdere beperkingen op de regeling worden ingevoerd. De hypotheekrenteaftrek is eigenlijk een te grote kostenpost voor de Nederlandse schatkist. De regeling wordt niet direct stopgezet, maar er zijn nog verdere besparingen mogelijk.€