Overgangslening: Overgangsperiode tot de verkoop van een oud huis

Uw huis staat te koop en u heeft een nieuw huis gekocht. Dan heb je tijdelijk twee woningen en heb je naast de hypotheek voor de nieuwe woning een overbruggingskrediet voor je oude woning nodig. Deze financiering is tijdelijk en vormt een overbrugging totdat het bedrag beschikbaar komt door de verkoop van de oude woning.

U heeft een overbruggingskrediet nodig als uw oude woning nog niet is verkocht, maar u al een nieuwe woning heeft gekocht. U bent tijdelijk eigenaar van twee woningen.

Financiering

Een overbruggingskrediet is dus een tijdelijke financiering voor een bedrag dat pas vrijkomt na de verkoop. Opgemerkt moet worden dat het oude huis vaak ook een hypotheek heeft.

Voorbeeld
Geschatte verkoopprijs 250.000 euro
Resterende hypothecaire lening 200.000 euro
verwachte winst 50.000 euro
Wil je deze € 50.000 gebruiken om je nieuwe woning te kopen, dan heb je een overbruggingskrediet van € 50.000 nodig totdat je je oude woning verkoopt.

Verwijderingswaarde:

Het overbruggingskrediet bedraagt ​​maximaal 100 procent van de executiewaarde van de oude woning minus de hypotheek. Daarom heeft u mogelijk ook een recent taxatierapport van de oude woning nodig om de executiewaarde aan te tonen.

De reden dat u niet 100% van de geschatte verkoopprijs kunt lenen, is omdat de kredietverstrekker niet te veel risico wil nemen. Binnenkort brengt het huis veel minder op dan verwacht.

Koopovereenkomst

De uitzondering is als u een getekende koopovereenkomst kunt tonen. Uiteindelijk wordt de geldverstrekker dan meer zekerheid geboden. Vaak kunt u 100% van de onderhandse verkoopwaarde lenen.

Een overbruggingskrediet wordt vaak gebruikt om een ​​woning te plaatsen. Maar ook als je andere uitgaven in gedachten hebt, heb je het over een persoonlijke lening.

Veiligheid

Kredietverstrekker wil overbruggingskrediet zekerheden. Dit kan op drie manieren:

Positief hypotheekrapport

Met een positief hypotheekbewijs stemt u ermee in om op verzoek van de geldverstrekker mee te werken aan het vestigen van een hypotheek ten gunste van de geldschieter op zijn onroerend goed.

Negatieve hypotheekverklaring

Bij een negatieve hypotheekverklaring stemt u ermee in het onroerend goed niet te bezwaren of verder te belasten met hypotheken.

Proxy server

Met een notariële volmacht geeft u de geldverstrekker het recht om op het door de geldgever gewenste tijdstip een hypotheek vast te stellen.

Twee huizen

Door een hypotheek te verstrekken op zowel de nieuwe als de oude woning, geeft u de geldverstrekker de meeste zekerheid, maar dit brengt hoge kosten met zich mee.€