Overerving is niet altijd voordelig

Overerving verwijst meestal naar de onverwachte verwerving van geld en/of goederen. Vaak klopt dit, en na aftrek van uitvaartkosten en belasting blijft er nogal wat over. Het kan echter ook een behoorlijke mislukking zijn. Soms staat er nog een flinke hypotheek op de geërfde woning, of zijn er schulden waarvan de erfgenaam niet op de hoogte was. In zo’n geval kan de erfenis de ontvanger misschien zelfs veel geld kosten in plaats van het te verdienen. Daarom moet u, voordat u eigendommen van het huis naar uw huis overdraagt, altijd nagaan of de erflater schulden had en, zo ja, of deze groter zijn dan de waarde van de erfenis als geheel. Er zijn echter voorwaarden verbonden aan onterving waar u op moet letten.

Wees voorzichtig bij het accepteren van een erfenis

Degene die de erfenis aanvaardt, verklaart dat hij bereid is alles van de nalatenschap te aanvaarden. Niet alleen de voordelen, maar ook de lasten. Als u niet zeker weet of de persoon van wie u erft geen schulden heeft, kunt u de erfenis “onder voorbehoud accepteren”. In notariële termen heet dit een “beneficial acceptatie”.

Wat betekent “voorwaardelijk accepteren”?

Dit betekent dat u uit eerste hand kunt zien of de erfenis goed voor u is of niet, en dat u niet meteen met onverwachte schulden en kosten achterblijft. Als er na aftrek van de schulden een positief saldo is, heeft u daar recht op. Als het saldo negatief is, is er geen schuldbetaling. Je weet immers niet altijd of de erflater schulden heeft bij de belastingen, bij verschillende rederijen of zelfs dat hij ergens een persoonlijke lening heeft afgesloten.

Weigering van erfenis in geval van schuld

U kunt de erfenis onmiddellijk weigeren als u zeker weet dat de schulden van de erflater groter zijn dan de waarde die u zou erven. Denk hier goed over na, want een afgewezen erfenis kan achteraf niet meer worden ingetrokken.

Het meenemen van een gedenkteken wordt al als acceptatie beschouwd

Vaak wil iemand een aandenken krijgen van huishoudelijke artikelen, maar als dat eenmaal is gebeurd, wordt het erfstuk als geaccepteerd beschouwd. Als u een erfenis weigert, mag de erfgenaam niets van zijn huis meenemen, zelfs geen aandenken.

Laat altijd alles achter

Als u niet zeker weet of de erflater u schulden heeft nagelaten, laat dan alles bij hem thuis en neem niets mee. Zelfs geen foto als souvenir! Als je een mooie vaas ziet en mee naar huis neemt, interpreteert de wet het als het accepteren van een erfenis en ben je ook gehecht aan de rest. Protesteren helpt niet meer. Dan is het te laat. Ook als u al een kleine schuld aan de executeur betaalt, heeft u de erfenis in principe geaccepteerd en kunt u er geen afstand meer van doen.

Erfenissen van verpleeghuizen en beschutte huizen

Ze moeten meestal zeer snel na het overlijden van de erflater worden vrijgelaten. Dit levert vaak problemen op als niet bekend is of er onbekende schulden aan de erfenis zijn verbonden. Dit gebeurt vaak als je weinig contact hebt gehad met de erflater en weinig van hem af weet.

Vraag de notaris om informatie

Zeker in zo’n situatie is het verstandig om de erfenis voorwaardelijk te accepteren en bij een notaris na te gaan hoe deze moet worden afgehandeld. Lijsten van huishoudelijke artikelen en alle monetaire overzichten van banksaldi, schulden, enz. moeten worden gemaakt. Laat u hier goed over informeren door de notaris. De wet verandert soms en je bent niet altijd op de hoogte van de laatste wetswijzigingen. Er is een notaris.

Sluit contracten met erfgenamen

Als u niet zeker weet of de schulden van de overledene groter zijn dan het geld en de bezittingen die hem resteren, maak dan tijdig een afspraak met de andere erfgenamen, zodat niemand iets van de erfenis afpakt. Dit is vooral moeilijk als u erfgenamen bent met broers en zussen.

Na aanvaarding delen alle erfgenamen in alle schulden

Als een van uw mede-erfgenamen een stuk huisraad als aandenken mee naar huis neemt, dan wordt de erfenis ook geaccepteerd en moeten alle erfgenamen de goederen delen, maar ook de schulden. Daarna levert het vaak problemen op omdat niet alle gezinsleden deze last kunnen dragen.

Een geërfd huis brengt niet altijd voordelen met zich mee

Als het huis deel uitmaakt van een landgoed, moet het meestal te koop worden aangeboden. Vaak wordt het echter niet meteen verkocht en staat het misschien een jaar later nog te koop. Heeft de woning nog een hypotheek, dan moet de rente en aflossing elke maand worden betaald.

Alle kosten lopen gewoon door

Daarnaast lopen de maandelijkse betalingen voor gas, elektra en water gewoon door, omdat je het huis en eventuele tuin van tijd tot tijd moet bijwerken. Daarna is het niet prettig als het toilet niet meer werkt en het water niet meer uit de waterleiding komt. Daarnaast zou in de winter de verwarming wat langer moeten werken, zodat de waterleidingen niet bevriezen en er na de vorstperiode lekkages ontstaan ​​met alle schade van dien.

WOZ blijft ook tellen

Daarbovenop komt nog een WOZ te betalen en kan er een rekening voor het recyclen van afval zijn. Houd rekening met deze kosten. Het maakt de gemeente niet uit wie er in het huis woont. Betaling dient te geschieden aan de eigenaar van de woning. Dan ben je erfgenaam.

Erfbelasting

Ook als de erfenis winstgevend blijkt te zijn, kunnen de erfgenamen voor onaangename verrassingen komen te staan ​​als het huis van de erfgenaam niet binnen een jaar is verkocht. Na een jaar is er immers belasting verschuldigd over de onverkochte woning als onderdeel van de erfenis. U betaalt het op basis van de WOZ-waarde na aftrek van de schulden. Een moeilijk verkoopbare woning kan dus op termijn erfbelasting worden, tenzij het saldo van de betaling tijdig wordt aangevraagd zodat de kosten later betaald kunnen worden nadat de woning verkocht is.

Laat je bankrekening tot het laatste moment intact

Het is daarom heel verstandig om uw bankrekening intact te laten totdat de laatste rekeningen zijn betaald en belastingen zijn betaald. Vaak duurt het een half jaar. Betaal je zussen, broers of andere begunstigden geen geld uit de erfenis totdat alles klaar is. Het is immers heel moeilijk als je ook na de verdeling van de erfenis geld bij hen moet innen om de laatste rekeningen en verplichtingen te betalen. Niemand is er blij mee.

Geef een overzicht aan het einde

Maak uiteindelijk echter een goede lijst van de bestede bedragen en doe alles via de bank zodat het voor iedereen duidelijk is. Dit voorkomt eventuele problemen achteraf. Veel familieproblemen worden veroorzaakt door overerving. Zoek dus uit wat je hebt gedaan om alles op orde te krijgen en zet het op papier.

Een goed overleg is altijd nodig

Denk daarom altijd goed na bij het aanvaarden van een erfenis. Het mag immers niet zo zijn dat u zelf in financiële problemen komt doordat u een erfenis heeft aanvaard. Weeg altijd de voor- en nadelen af ​​en accepteer de erfenis voorwaardelijk als u niet zeker bent van de voordelen.€