Overdracht hypotheek: boeterente

Het oversluiten van uw hypotheek kan u op lange termijn veel geld besparen, maar op korte termijn kunnen er andere kosten zijn. Een van de belangrijkste kosten bij het oversluiten van een hypotheek is de boeterente.

Boeterente: wat is het?

Als u uw hypotheek wilt overdragen naar een andere hypotheekverstrekker, kan uw huidige hypotheekverstrekker boeterente in rekening brengen. Boeterente is eigenlijk een soort boete die een hypotheekinstelling in rekening kan brengen als vergoeding voor gederfde inkomsten bij het overdragen van een hypotheek aan een andere hypotheekverstrekker. Stel: de rente van uw huidige hypotheekverstrekker is op dit moment lager dan wat u op uw huidige hypotheek betaalt (bijvoorbeeld omdat u een hypotheek met een minder gunstige rente heeft vastgezet). Uw hypotheekverstrekker verdient dan relatief veel geld aan uw hypotheek. Op het moment dat u besluit uw hypotheek over te sluiten, verliest de hypotheekverstrekker rente. Boeterente is dan een manier om de hypotheekverstrekker te compenseren voor gederfde inkomsten.

Bedrag boeterente: determinanten

De hoogte van de boeterente verschilt per hypotheekverstrekker, looptijd, hypotheek etc. Het uiteindelijke bedrag dat u moet betalen hangt af van veel (rand)factoren, die van geval tot geval kunnen verschillen. De belangrijkste factoren die de hoogte van de boeterente bepalen zijn:

Berekening boeterente

In uw hypotheekakte staat beschreven welke berekeningsmethode wordt gebruikt om de boeterente te bepalen (er zijn verschillende methoden). De meest gebruikte methode is:
Contante waarde methode
bestaande uit de volgende activiteiten: