Oude mensen en geld lenen bij de bank?

Lenen is geaccepteerd in onze samenleving. 65-plussers hebben minder mogelijkheden om een ​​lening af te sluiten. Het lijkt erop dat banken geen interesse meer hebben in deze doelgroep.

Gepensioneerden moeten gaan genieten van het opgebouwde pensioen. Dit geldt helaas niet voor alle gepensioneerden. Niet iedere werknemer bouwt aanvullend pensioen op bij de werkgever. Ze moeten dan rondkomen van de AOW (50 tot 100 procent van het minimumloon). Senioren hebben vaak moeite om gebruik te maken van financiële diensten om een ​​tijdelijk tekort op te vangen. Sommige verzekeraars hebben een maximale leeftijdsgrens waarna ze geen verzekering meer verstrekken. Ook is het praktisch onmogelijk om een ​​hypotheek te krijgen voor een nieuwe woning zonder eigen geld te investeren. Dit geldt ook voor doorlopende kredieten en persoonlijke leningen.

Waarom zijn senioren geen interessante doelgroep?

Ouderen blijken op korte termijn meer kans te overlijden dan jongere consumenten. De bank heeft een probleem hoe het geld in dat geval terug te krijgen. Dit risico dekken zij af met een overlijdensrisicoverzekering voor jongere klanten, maar voor ouderen kunnen zij zo’n verzekering niet meer afsluiten. Deze verzekering keert het verzekerde bedrag uit bij overlijden tijdens de looptijd van de verzekering. De premie is gebaseerd op de kans dat de verzekerde overlijdt tijdens de looptijd van de verzekering. De meeste verzekeraars hebben een maximale leeftijd van 65 jaar om een ​​dergelijke verzekering af te sluiten.

Sluit een extra hypotheek af

De oplossing zou kunnen zijn om een ​​extra hypotheek op het huis af te sluiten. Dit kan als de huiseigenaar veel overwaarde in de woning heeft. In dat geval kan de bank het bedrag zonder veel risico uitlenen. Het huis dient als onderpand voor een lening. Bij overlijden van de consument of grote betalingsachterstand kan in uitzonderlijke gevallen de woning worden verkocht. De hypotheekrente die u daarover betaalt, is niet fiscaal aftrekbaar. Banken zullen ook bereid zijn om slechts een deel van het eigen vermogen als een soort krediethypotheek te verstrekken.

Bestaande leningen

Bij het aangaan van een lening let de bank op de leeftijd van de aanvrager. Bestaande leningen kunnen vaak ook gebruikt worden nadat de consument de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt. Banken hanteren vaak een lagere leeftijd voor het accepteren van een lening en een hogere leeftijd waarop de lening moet worden afgelost. Zo is de acceptatieleeftijd maximaal 65 jaar en moet de lening worden afgelost op de 75-jarige leeftijd van de consument.

Kortlopende leningen

Er zijn nog steeds mogelijkheden voor oude mensen om geld te lenen, maar dit zijn de duurste manieren om te lenen. Bij het aanvragen van een creditcard is er in ieder geval tijdelijk extra geld beschikbaar. Dit is echter een vorm van lenen die niet wordt aanbevolen. De rentetarieven liggen tussen de 10 en 15 procent. Meestal gaat het om kleine bedragen, maar de rente en aflossingen kunnen uw maandinkomen flink verlagen.€