Opties beleggen, waarom en wat de opties zijn

Met een optie kan de onderliggende waarde van de optie worden gekocht of verkocht tegen een overeengekomen prijs die geldig is voor een bepaalde periode. Opties kunnen op een beurs worden verhandeld en bestaan ​​uit een onderliggende waarde. De onderliggende waarde kan bijvoorbeeld een aandeel zijn zoals Philips of Unilever, maar ook een valuta of een grondstof. Opties kunnen worden gebruikt om te reageren op prijsveranderingen in de aandelenmarkt met een hoge hefboomwerking, zodat met een relatief laag bedrag een hoog rendement kan worden behaald. Daarnaast kunnen opties worden toegepast om portefeuilleaandelen te beschermen tegen prijsdalingen.

Wat is een optie?

Een optie is het recht om binnen een vooraf bepaalde periode iets te kopen of te verkopen. Opties kunnen op een beurs worden verhandeld. Om een ​​optie of recht te verwerven, moet de koper een vaste premie betalen. Deze premie is afhankelijk van verschillende factoren zoals de onderliggende waarde, de uitoefenprijs en de expiratiedatum van de optie.

Contractgrootte

De optie heeft een contractgrootte, deze contractgrootte omvat 100 nummers van de onderliggende waarde. In veel gevallen is de onderliggende waarde een aandeel. Met andere woorden, het kopen van één optiecontract koopt het recht om 100 nummers van de onderliggende waarde te kopen of te verkopen.

Basiswaarde

Een optie heeft altijd een onderliggende waarde. In veel gevallen is de onderliggende waarde van een optie een aandeel, grondstof, valuta of bijvoorbeeld een index. Het kan bijvoorbeeld een onderdeel zijn van Royal Dutch Shell of Unilever.

Call en put opties

Er zijn twee varianten die kunnen worden gekocht. Dit zijn callopties en putopties. Bij een calloptie bepaalt u vooraf tegen welke prijs u het aandeel op een later tijdstip koopt. De koper van een calloptie krijgt het recht om binnen een vooraf overeengekomen periode een aankoop te doen tegen een vooraf bepaalde prijs. Met een putoptie bepaalt u vooraf tegen welke prijs u uw aandelen op een later tijdstip kunt verkopen.

Optie premie

Voor het recht om iets te kopen of te verkopen op een vooraf bepaald tijdstip en tegen een afgesproken prijs, moet een zogenaamde optiepremie worden betaald.

Optie uitoefenprijs

De uitoefenprijs van een optie is de prijs waartegen het recht kan worden uitgeoefend. De koper kan zijn recht uitoefenen om de onderliggende waarde te kopen of te verkopen tegen de uitoefenprijs op elk moment tijdens de gespecificeerde periode. Een andere naam voor de uitoefenprijs van een optie wordt ook wel staking genoemd. Indien een calloptie wordt gekocht van Royal Dutch Shell met een uitoefenprijs van EUR 27, betekent dit dat de koper van de optie gedurende de aangegeven expiratiedatum 100 Royal Dutch Shell aandelen kan kopen voor EUR 27 per stuk.

De vervaldatum van de betreffende optie

De expiratiedatum van een optie is de gespecificeerde periode waarin de koper van de optie zijn recht kan uitoefenen om de onderliggende waarde tegen een vooraf bepaalde prijs te kopen of te verkopen. Over het algemeen geldt: hoe verder van de vervaldatum van de optie, hoe hoger de premie van de optie. Immers, als een optie langer kan worden vastgehouden, neemt de kans toe dat de optie winstgevend wordt.

Een voorbeeld van de berekening is de call-optie

De koers van het aandeel Unilever is 41 euro. U verwacht dat het aandeel Unilever gaat stijgen en besluit een calloptie te kopen met een uitoefenprijs van 42 euro. Als gevolg hiervan moet een bonus van € 2 worden betaald (€ 2 x 100 = € 200). De prijs van Unilever stijgt dan naar 48 euro. U besluit de calloptie uit te oefenen tegen de startprijs van 42 euro. Hiermee kunt u 100 aandelen Unilever kopen tegen een prijs van € 42 per aandeel, terwijl de prijs wordt genoteerd op € 48. Zo wordt een winst van € 6 per aandeel (48-42) behaald, met 100 aandelen is de brutowinst € 600. Echter, aangezien voor de calloptie een premie van € 200 is betaald, blijft de winst op € 400 (600-400) staan.

Rekenvoorbeeld put-optie

De koers van het aandeel Unilever is 41 euro. U verwacht dat de koers gaat dalen en koopt een putoptie op Unilever met een uitoefenprijs van EUR 40. Hiervoor moet een bonus van € 2 (€ 2 x 100 = € 200) worden betaald. De prijs van Unilever zakt dan naar €30. U besluit een putoptie uit te oefenen tegen een uitoefenprijs van €40. Hiermee verkoopt u 100 aandelen voor € 40 per stuk, maar de prijs is genoteerd op € 30. Hierdoor is de winst 10 euro per aandeel (40-30), bij 100 stuks is dat 1000 euro brutowinst. Echter, aangezien we de put-optie voor in totaal €200 hebben gekocht, blijft de winst van €800 (1000-200) over.

Waarom handelen in opties?

Er zijn verschillende methoden die kunnen worden gebruikt om opties te verhandelen. De eerste optie is om opties te gebruiken om de aandelen die u bezit te beschermen. Door putopties te gebruiken, kunt u uzelf beschermen tegen mogelijke prijsdalingen die plotseling kunnen plaatsvinden. Als u bijvoorbeeld 100 aandelen van de Royal Dutch Shell A AEX-index bezit, kunt u ervoor zorgen dat de waarde van uw aandelen in de loop van de tijd niet daalt. Dit kan door een verzekering te kopen in de vorm van een putoptie.

Een andere mogelijkheid die opties omvatten, is de mogelijkheid om te profiteren van prijsbewegingen met een hoge hefboomwerking. Het maximale verlies is beperkt tot de aanbetaling. Opties kunnen voor een relatief laag bedrag worden gekocht, hiermee koop je 100 aandelen, de hefboomwerking is extreem hoog.€