Opstellen van een beloningsplan en estate planning

Niemand wil onnodig veel geld aan de belastingdienst overlaten. Noch de executeur, noch de erfgenaam. Zodat de erfgenaam of erfgenamen in de toekomst niet te veel erfbelasting hoeven te betalen, is het verstandig om in 2021 of 2022 een schenkingsplan en een stappenplan op te stellen. Zo kunt u verstandig belastingvrij geld schenken. Met een goede estate planning kunt u op veel manieren belastingvrij schenken. De estate planning stappen voor uw privé vermogen worden aan u uitgelegd. Een goede notaris helpt je verder.

Maak een cadeauplan met estate planning

Eigendom wordt gedefinieerd als familiebezit of de staat. Een estate planner richt zich op veel familiezaken:

Stap-voor-stap cadeauplan of estate planning

Als u een schenkingsplan of een nalatenschapsplan voor uw kinderen wilt maken, kunt u dat doen volgens het volgende stappenplan:

Stap 1. Boekhouding van activa

Inventariseer uw vermogen. Tel hiervoor al uw bezittingen uit spaargelden, aandelen, lijfrenten, bankspaargelden en onroerend goed bij elkaar op en trek daar alle schulden en hypotheken van af.

Stap 2. Wanneer de kracht zal worden vrijgegeven

Geef een schatting voor alles en wanneer het beschikbaar en vloeibaar wordt. Bijvoorbeeld wanneer een lijfrente beschikbaar komt, wanneer aandelen liquide kunnen worden gemaakt, wat zijn de voorwaarden van spaardeposito’s enzovoort.

Stap 3. Hoeveel stroom heb ik zelf nodig?

Bepaal vervolgens, mede op basis van uw leeftijd en voorkeuren, hoeveel van het beschikbare vermogen u nodig heeft. Aangezien niemand weet hoe oud hij zal zijn, is het goed om rekening te houden met een flinke marge en niet alles honderd procent mee te tellen. Dit is niet nodig, want met een aanvullend testament kunt u ook netjes verdelen wat er als erfenis achterblijft.

Stap 4. Hoeveel is er beschikbaar om te doneren?

Als u het geld dat in de loop van de tijd voor uzelf beschikbaar komt vermindert, blijft er geld over dat u mogelijk aan uw kinderen kunt geven.

Stap 5. Machtsverdeling

Tot slot bepaalt u wie van u tijdens uw leven hoeveel van uw vermogen krijgt. Houd er rekening mee dat een schenking die binnen 180 dagen na het overlijden van een persoon wordt gedaan, door de belastingdienst wordt opgenomen in de nalatenschap en erfenis. Eventueel reeds betaalde schenkbelasting wordt aan u teruggestort.

Slim geven is belastingvrij geven in 2021 en 2022

Slim schenken betekent profiteren van belastingvrije schenkingskansen in 2021, 2022 en daarna:

  1. Aan een kind dat jonger is dan 45 jaar en ouder dan 18 jaar kunt u tot 105.302 euro (2021) belastingvrij schenken, als dit bedrag daadwerkelijk en aantoonbaar wordt gebruikt voor de aankoop van een woning of voor duurder onderzoek dan 26.881 EUR. In 2022 zal dit bedrag iets hoger zijn.
  2. Een kind tussen 18 en 40 jaar kan eenmalig een belastingvrije schenking van 26.881 euro (2021) krijgen zonder voorwaarden te stellen aan het gebruik van dit geld. U moet aangifte doen bij de Belastingdienst, maar u hoeft niet naar een notaris. Als u voorwaarden wilt stellen aan de schenking, bijvoorbeeld dat de schenking niet bestemd is voor de partner van uw kind, kunt u beter naar een notaris gaan.
  3. U kunt uw kind € 6.604 per jaar belastingvrij schenken. Tot dit bedrag hoeft u geen belastingaangifte in te dienen bij de Belastingdienst. Als uw kind in de loop van het jaar meerdere giften ontvangt, worden deze bij elkaar opgeteld. U hoeft hiervoor niet naar een notaris, maar als u voorwaarden wilt stellen aan de schenking, kunt u dat beter doen.
  4. Als de ontvanger van de schenking het geld nodig heeft om dringende schulden af ​​te betalen, is er sprake van een belastingvrije schenking.
  5. Anderen, zoals kleinkinderen, kunnen tot 3.244 (2021) euro per jaar belastingvrij ontvangen.

Belastingvrije giften voor uw kind of kleinkind in 2021, vrijstellingen, zijn in euro’s:

Doneren aan: 2021 Vrijstelling:
Kinderen 6604 euro per jaar
Voor kinderen tot 40 jaar Eenmalig 26.881 euro, 105.302 voor je woning of 55.996 euro voor een dure studio
Andere begunstigden, waaronder een kleinkind 3244 euro

Belastingvrije giften voor uw kind of kleinkind in 2022, vrijstellingen, zijn in euro’s:

Donatie aan: 2022 Vrijstelling:
Kinderen 5677 euro per jaar
Voor kinderen tot 40 jaar 27.231 euro ineens, 106.671 voor je woning of 56.724 euro voor duur onderzoek
Andere begunstigden, waaronder een kleinkind 2274 euro

In 2021 en 2022 kunt u ruim € 100.000 belastingvrij schenken aan een persoon onder de 40 jaar, op voorwaarde dat het geld wordt gebruikt voor de aankoop van een woning die wordt bewoond door de ontvanger van de gift.

Betaal geen schenkbelasting

De schenker hoeft geen schenkbelasting te betalen als:

Een testament maken in 2021 of 2022

Om een ​​goede estate planning af te sluiten kunt u het beste een testament laten opmaken door een notaris, waarmee wordt bepaald aan wie het resterende vermogen wordt overgedragen. Als er geen testament is opgemaakt, wordt de juridische verdeling toegepast in het erfrecht. De langstlevende geregistreerde partner of echtgeno(o)t(e) behoudt het recht om over de gehele nalatenschap te beschikken, terwijl de erfenis van de kinderen een niet-opgeëiste geldelijke vordering wordt op de langstlevende ouder. Deze erfenis wordt pas opeisbaar als de langstlevende ouder overlijdt. Maar belangrijker nog: met een testament kunt u precies aangeven wie volgens u een deel van de erfenis moet krijgen, onder welke voorwaarden. U hoeft niet te wachten tot 2022 of 2023, hoe eerder u begint met doneren, hoe meer vrijstellingen er zijn.

Slot

Als u een bepaalde hoeveelheid kapitaal heeft, is het een goed idee om wat nalatenschapsplanning te doen en uit te zoeken naar wie uw activa en goederen tijdens uw leven en daarna moeten gaan. Bekijk de nieuwe tarieven schenkbelasting en rekenvoorbeelden.

Lees verder