Opslaan op naam van de kinderen of op eigen naam

Als ouder spaar je voor de toekomst van je kind. Met dit (kleine) kapitaal kan het kind voor het eerst beginnen, bijvoorbeeld door een huis in te richten of scholing te betalen. Open je een spaarrekening op naam van het kind of op naam van de ouders? Beide opties hebben voor- en nadelen.

Vanaf de geboorte beginnen de meeste ouders te sparen voor de toekomst van hun kinderen. Dit kan in de vorm van een spaarverzekering of een spaarrekening. Omdat verzekeraars de hoge kosten van het verzekeren van kinderspaargeld doorberekenen, kiezen de meeste consumenten tegenwoordig voor een spaarrekening. Als u spaart op een spaarrekening, weet u precies hoeveel rente u per jaar krijgt. Bij beoordelingen van de ontwikkeling van spaarbeleidswaarden kan soms een negatieve verrassing optreden. De kosten van dergelijke polissen zijn vaak hoog, waardoor de waarde van de polis vaak tegenvalt. Er zijn tegenwoordig interessante spaarrekeningen voor kinderen waar je uit kunt kiezen. U kunt natuurlijk ook gewoon de spaarrekening kiezen die het beste bij u past. Het hoeft geen kinderspaarrekening te zijn. Moet de rekening op naam van het kind of de ouder staan?

Accountnaam

Je staat er niet zo jong bij stil, maar het is niet altijd verstandig om een ​​account op naam van je kind aan te maken. Hij of zij heeft de volledige controle over het account. Op latere leeftijd kan het kind het geld geheel opnemen en anders besteden dan bedoeld. Vaak is het echter verstandig om het geld op naam van het kind te zetten.

Belastingdienst

Wat de Belastingdienst betreft zijn er meerdere redenen om te kiezen voor een spaarrekening op naam van het kind. Het hangt van uw eigen vermogen af ​​in hoeverre dit redenen zijn die op uw situatie van toepassing zijn.

Vermogenswinstbelasting

Elke belastingplichtige moet belasting betalen over de bezittingen genoemd in kolom III. In deze box betaalt u belasting over het bedrag van uw spaargeld en overige bezittingen. Als dit vermogen hoger is dan 20.315 euro per belastingplichtige, moet u 1,2 procent belasting betalen. Staat de spaarrekening op naam van het kind, dan geldt voor dit bedrag opnieuw een vrijstelling van 2.715 euro. Het is een kleine jaarlijkse belastingbesparing om te betalen, maar het is elk jaar een terugkerende besparing.

Erfbelasting

Bij overlijden van een van de ouders kan dit erfbelasting besparen omdat de spaarrekening een kind als rekeninghouder heeft. Het geld op deze rekening is niet onderworpen aan erfbelasting omdat het al eigendom is van het kind. Staat de spaarrekening op naam van de overleden ouder, dan wordt dit bedrag bij de erfenis opgeteld. Dit kan erfbelasting besparen, afhankelijk van de grootte van de nalatenschap.

schenkingsbelasting

Als je een mooi kapitaal hebt opgebouwd, kan er een probleem zijn dat de rekening op naam van de ouder staat. Zodra u geld aan uw kind geeft, is het een geschenk. Voor giften aan kinderen onder de 35 jaar geldt een grote vrijstelling, maar u weet niet of deze regeling in de toekomst nog geldt. Belastingregels veranderen van tijd tot tijd.

Oplossing

U kunt de spaarrekening op naam van uw kind zetten en de rekening blokkeren tot 18 jaar. Dit kan door de bank te vragen een BEM-clausule (Beschikking Eigen Middelen Clausule) op te nemen. Als ouder kun je met het geld blijven omgaan en is er geen risico om de rekening leeg te maken tot het kind 18 wordt.€