Opname spaardeposito bij overlijden

Bij overlijden van een spaarrekening of spaarrekeninghouder wordt de spaarrekening in principe als erfenis doorgegeven aan de erfgenamen, maar kunnen zij het spaartegoed dan meteen van het spaardeposito opnemen? Gratis, geen boete of loopt het spaardeposito automatisch door en is vervroegd opnemen niet mogelijk? Wordt deze borg automatisch en zonder boete verlengd en onder welke voorwaarden?

Besparen is besparen met veel voorwaarden

Iedereen die wil sparen bij een bank kan kiezen tussen een spaarrekening waarvan het spaargeld direct kan worden opgenomen, of een spaarrekening met een spaardeposito. Een instant-opnamerekening heeft natuurlijk als voordeel dat je altijd direct je geld kunt krijgen en er geen boetes zijn wanneer je geld opneemt. De variabele rente is relatief laag. De borg is een ander verhaal. Met een spaardeposito sluit u een soort contract met de bank. U belooft het spaargeld voor de afgesproken termijn op de rekening te houden en u wordt beloond met een hogere en vaste rente. De depositospaarrekening is gedurende de looptijd geblokkeerd: tussentijds niet toegankelijk. Dit zijn de basisregels, maar sommige banken staan ​​tijdelijke geldopnames toe bij calamiteiten zoals echtscheiding, schuldsanering of werkloosheid. Soms met boete, soms zonder boete. Het loont daarom altijd de moeite om goed naar de voorwaarden van de bank te kijken en niet alleen de spaarrente te vergelijken.

Spaargeld en overlijden

Het overlijden van de rekeninghouder is ook voor de bank een uitzonderingsgeval, maar overlijden betekent niet automatisch dat het deposito voortijdig eindigt of kan worden geopend. Als de erfgenamen niet handelen, loopt het spaardeposito na overlijden door tot de eindvervaldag. Ook voor erfgenamen kan het laten doorgaan van het sparen voordelig zijn, aangezien de spaarrente vaak relatief hoog is, maar vaak toch nodig is om spaargeld op te kunnen nemen en uit te keren. Als u van het spaardeposito af wilt, moet u als erfgenaam niet te lang wachten op uw beslissing. De maximale looptijd verschilt ook per bank. Zo kunt u bij ABN Amro en Rabobank tot een jaar na uw overlijden gratis geld opnemen. Opnemen is daarna ook mogelijk, maar dan moet u wel een boete betalen. Een ander voorbeeld is Credit Europe Bank waar je maar 180 dagen krijgt. Ook ASN Bank en Nationale Nederlanden (NN) hebben een looptijd van maximaal één jaar. In de meeste gevallen moet uw beslissing samen met een overlijdensakte en vaak ook een verklaring van erfrecht of testament ter beoordeling aan de bank worden voorgelegd. Als u de storting vrijgeeft, wordt het geld na de vervaldatum op de tegenrekening bijgeschreven, maar u moet ook voorzichtig zijn. Soms worden deposito’s automatisch verlengd. Een gezamenlijke rekening kan ook voor problemen zorgen omdat de rekening officieel van de andere rekeninghouder is (indien nog in leven). Daarna hebben de erfgenamen geen inschrijvingsrecht.

Waarborgsom voor de overledene en de Belastingdienst

Het depot van een overledene kan ook worden vermeld in de aangifte inkomstenbelasting van de overledene en in de aangifte erfbelasting. Het maakt daarbij niet uit of het spaargeld in het jaar van overlijden door de erfgenamen wordt opgenomen of niet. Voor de inkomstenbelasting is de inleg kapitaal in kolom 3 en als het totale vermogen de vrijstellingen in kolom 3 overschrijdt, is daarover belasting verschuldigd. Wat de erfbelasting betreft, wordt het spaargeld verdeeld onder de erfgenamen en belast.

Conclusie geld opnemen bij overlijden: wel of geen boete betalen

Een spaarrekening kan een hoge rente opleveren, zeker als de looptijd van het deposito vele jaren is. Dat is fijn, want u krijgt een hoog rendement op uw spaargeld. Het deposito heeft echter ook nadelen, waarvan de belangrijkste waarschijnlijk is dat je bij veel banken het saldo niet voor de vervaldatum kunt opnemen en, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn, zeker niet boetevrij. Als de rekeninghouder tijdens de looptijd van de storting voortijdig overlijdt, is het de vraag wat er met het geld gebeurt en of het geld gratis vervroegd kan worden opgenomen. Dit kan bij de meeste banken, maar is ook onderworpen aan een aantal voorwaarden. De hoge rente is prettig, maar de aanvullende voorwaarden van het deposito kunnen net zo belangrijk zijn.

Lees verder