Oplopende hypotheekrente

Hoe wordt de rente bepaald bij een bank of kredietverstrekker en wat zijn de verschillen. Soms moeten banken elkaar volgen in prijsstelling om te voorkomen dat ze uit de markt worden geprijsd. Dit neemt niet weg dat er een basis is voor het verkrijgen van een hypotheekprijs.

Accumulatie tarief

Het tarief dat een consument betaalt voor televisie, tijdschriften. online of in kantoren, is het resultaat van verschillende componenten die van bank tot bank kunnen verschillen. Als we het hebben over “basispunten”, dan is dat de opbouw van de rente. 20 basispunten is bijvoorbeeld gelijk aan 0,2%. Hoe komt een bank aan geld en leent het vervolgens om een ​​huis te kopen?

Financiering

Bij elke bank bedraagt ​​de contante financiering tot circa 75% van de totale rente. Dit geld kan worden verkregen uit het spaargeld dat de bank heeft, en als de bank niet genoeg spaargeld heeft, wordt het geld gekocht. Als we het vergelijken met de huidige economie en kredietcrisis in de VS, is sparen momenteel de goedkoopste manier om geld uit te lenen. Het kan dus een positief effect hebben op de te betalen rente.

KREDIETRISICO

Het is een feit dat de hypotheek soms niet wordt afgelost. Het huis kan dan op een veiling worden verkocht, maar brengt vaak een lager rendement op en kan de bank tekort doen. Om zich hiertegen in te dekken wordt de rente verhoogd met een X aantal basispunten.

Producteigenschappen

Een hypotheek waarbij je vervroegd kunt aflossen, een verhuisregeling hebt of het aanbod verlengt, kortom een ​​meerkeuzehypotheek kost geld en komt met een premie.

Operationele activiteiten

Voor alle advieswerkzaamheden, kantoorbeheer, systeembouw, manager hypotheekontwikkeling etc. etc. natuurlijk moet je betalen. Hoe efficiënter de organisatie haar processen heeft ingericht, hoe lager dit percentage zal zijn.

Krijgen

En aangezien het een commerciële onderneming is, moet de organisatie ook winst maken, en daarom is het laatste onderdeel winst. Soms is er bijna geen winst als de trick rate opnieuw wordt toegepast, maar dan kan de aanpak zijn om de klant aan te trekken. Verwachte winst wordt genomen op de kans dat deze klant andere producten koopt. Het kan een commerciële beslissing zijn.

Op te sommen

Als ruwe schatting kunnen kredietrisico, productopportuniteiten, operationele activiteiten en winst tussen de 1% en 1,2% liggen. Het resterende percentage is dus financiering.€