Openstaande vorderingen verkopen aan een incassobureau

Het komt vaak voor dat debiteuren niet of niet op tijd betalen en er veel openstaande vorderingen zijn. Wanbetalers, het wordt er niet beter op. U heeft de mogelijkheid om uw openstaande vorderingen te verkopen aan een incassobureau. Beperk het aantal wanbetalers door uw klanten op de juiste manier aan te spreken. Het is voor een bedrijf het makkelijkst om het uit handen te geven aan een incassobureau. De klant kan weggaan, maar u wilde die klant waarschijnlijk toch niet.

Verkoop van openstaande vorderingen

In de praktijk lopen financiële instellingen en bedrijven grote bedragen mis omdat rekeningen simpelweg niet betaald worden. Ze nemen meestal het verlies omdat het nogal wat tijd en geld kost om onbetaalde vorderingen te innen. Mensen vrezen een lang proces dat ze niet willen en gooien het kind met het badwater weg. Je hoeft tenslotte helemaal niet te zitten. Maar als ondernemer kunt u uw openstaande vorderingen ook direct tegen contanten verkopen. Heb je er al over nagedacht?

Bazel 2 en 3

Bazel 2 en 3 versnellen ook het hele proces. Banken signaleren snel kredietrisico’s en willen af ​​van slechte leningen en onbetaalde vorderingen. Het verkopen van uitstaande vorderingen zorgt voor een lager kredietrisico, een directe positieve cashflow en besparingen op mensen en administratie.

Een incassobureau inschakelen

En daarmee krijgen incassobureaus het druk. Een incassobureau is immers bij uitstek geschikt om het beheer van uw debiteuren over te nemen. U vraagt ​​eenvoudig een offerte aan bij meerdere bureaus en ontdekt wie u het meeste biedt voor uw debiteuren en wat de voorwaarden zijn. Valse namen in een database zijn meestal geen probleem zolang de adressen van de betrokkenen bekend en traceerbaar zijn. Daarnaast staat er meestal in de voorwaarden dat als wanbetaling het gevolg is van klachten, uw bedrijf de klachten eerst in nauwe samenwerking met het incassobureau moet afhandelen. Men zegt wel eens dat je een slechte database niet zomaar over het hek kunt gooien.

Wat zijn de incassokosten?

In plaats van de vordering te verkopen, kunt u natuurlijk ook een incassobureau inschakelen om u te helpen bij het innen van de openstaande vorderingen. U krijgt dan niet vooraf een bepaald bedrag uitbetaald, maar nadat de vorderingen in contanten zijn uitbetaald. Incassokosten zijn vaak hoog, de kosten van het incasseren van WIK recht en kunnen dus flink oplopen voor de klant.

Slot

Twijfelachtige debiteuren kun je op voorhand nooit uitsluiten, maar je kunt de klant wel flink onder druk zetten door bijvoorbeeld niet te lang te wachten met het versturen van een factuur. Geef daarin een duidelijke betalingstermijn aan. Voer actief beheer van debiteuren in het bedrijf:

Zo kunt u veel sneller beslissen hoe u eventueel een incassobureau inschakelt. Het kan zeker geen kwaad om van tevoren meerdere incassobureaus op de hoogte te stellen.

Lees verder