Op hoeveel hypotheekrenteaftrek heb ik recht?

Eigenaren van hun woning met een hypotheek hebben recht op hypotheekrenteaftrek. De hoogte van de belastingvermindering is afhankelijk van de hoogte van het inkomen.

Als u een hypotheek heeft om een ​​huis te kopen, kunt u de rente die u daarover betaalt aftrekken van uw inkomen. Dit geldt echter alleen voor de woning die u als eerste woning gaat gebruiken. Betaalde hypotheekrente op een tweede woning is niet fiscaal aftrekbaar.

Aftrekbaarheid bij de overheid is al jaren een punt van discussie. Het is echter onmogelijk om het volledig te annuleren. Dan komen te veel huishoudens in de problemen. Veel huiseigenaren gebruiken tijdelijke aflossing om een ​​maandelijks voorschot te krijgen dat ze verschuldigd zijn op basis van de hypotheekrenteaftrek.

Wat is het verschil tussen bruto kosten en netto kosten?

Het bedrag dat u maandelijks aan de hypotheekbank betaalt, zijn de bruto kosten. Het netto bedrag dat u maandelijks verliest, hangt af van de hoogte van uw aftrek. Om te bepalen of u de maandelijkse kosten kunt dekken, moet u beginnen met de brutokosten. Hoeveel mag je per maand betalen voor een huis? Het is gevaarlijk om afhankelijk te zijn van belastingteruggave. Dit maakt uw financiële positie zwak.

Op hoeveel hypotheekrenteaftrek heb ik recht?

Het is het gemakkelijkst om dit uit te leggen met een voorbeeld. Eén man heeft een inkomen van € 80.000 en past daarmee goed in de belastingschijf van 52%. Hij betaalt 8.000 euro per jaar aan hypotheekrente. Op basis van de aftrek krijgt hij terug: € 8000 x 52% = € 4160. Iemand die minder verdient en wiens hypotheekrente rond de 42% valt, krijgt € 3.360 terug.

Het grootste voordeel is voor degenen die veel verdienen

Hoge inkomens profiteren dus het meest van de aftrekbaarheid. Deze huiseigenaren hebben niet alleen een hoger terugbetalingspercentage, ze hebben ook grotere bedragen omdat ze een grotere hypotheek kunnen krijgen. Ook is de hypotheekrente op een hypotheek van € 2 miljoen nog volledig aftrekbaar. Uitgaande van een hypotheekrente van 5%, een hypotheekaflossing van € 2 miljoen en een belastingschijf van 52% is: € 52.000.

Tussentijdse aflossing of jaarlijkse aflossing

Huiseigenaren kunnen bij de Belastingdienst maandelijks een voorschot vragen voor een bedrag dat zij normaal gesproken pas ontvangen nadat zij het jaar daarop hun belastingaangifte hebben gedaan. Om in aanmerking te komen voor een tijdelijke teruggaaf moet u zelf actie ondernemen. Anders krijgt u het terug na de belastingaangifte, die uiterlijk 1 april door de Belastingdienst moet zijn ontvangen. De betaling zal rond juli plaatsvinden.

U kunt er ook voor kiezen om een ​​voorlopige teruggave aan te vragen voor een deel van het bedrag dat aan u wordt terugbetaald. Hierdoor ontvangt u het bedrag ook het volgende jaar in één keer terug. Het andere voordeel is dat u niet hoeft terug te betalen als het eigen risico lager blijkt te zijn.

Schaf de hypotheekrenteaftrek af

De mogelijkheid dat de overheid maatregelen neemt ten koste van de hypotheekrenteaftrek kan niet worden uitgesloten. Een totale intrekking lijkt uitgesloten, maar een geleidelijke beperking is zeker mogelijk. De beperking kan zijn dat de hypotheekrente maximaal 42% aftrekbaar is, of de aftrek geldt niet voor woningen boven de 500.000 euro.€