Ontwikkeling van AEX

De AEX-index bestaat sinds 1983. Het is een index die bestaat uit de 25 belangrijkste fondsen op de Amsterdamse effectenbeurs. Dit maakt de index een belangrijke indicator van de toestand van de economie. Hierover verschillen de meningen echter. De AEX koers was in 2000 het hoogst. Daarna daalde de koers weer fors. De kredietcrisis begon in oktober 2008 en de prijzen daalden fors om in de jaren daarna weer te stijgen.

AEX-index

AEX wordt beheerd door Euronext. De AEX-index werd gelanceerd op 4 maart 1983. Het heette toen de EOE-index. Het staat voor European Options Exchange. De index is ontwikkeld door Tjerk Westerterp, destijds directeur van de optiebeurs. Hij nam dit idee mee naar de Verenigde Staten. Tot die tijd was in Europa alleen de CBS Herinvesteringsindex actief. Twee keer per dag berekende hij de gemiddelde prijsontwikkeling van alle aandelen. De AEX was de eerste aandelenindex die ooit werd berekend. Daarmee presteerde het beter dan de Britse, Duitse en Franse beurzen.

Samenstelling AEX

Aanvankelijk waren er dertien fondsen in de aandelenindex opgenomen. Ze waren destijds de grootste verhandelde fondsen. Deze fondsen waren onder meer ABN, Ahold, Akzo, Amro, Gist-Brocades, Heineken, Hoogovens, KLM, Koninklijke Olie, Nationale Nederlanden, Philips, Unilever en Nedlloyd. Uiteindelijk zou het aantal fondsen dat in de AEX wordt opgenomen, worden verhoogd naar 25. Elk jaar in maart wordt bepaald welke fondsen in de index worden opgenomen. Mocht het fonds dalen, dan kan in september een vervangend fonds aan de index worden toegevoegd. De prijs van de index begon vanaf honderd punten.De index wordt beschouwd als een maatstaf voor de Nederlandse economie, maar sommigen zeggen ook dat de prijs van de AEX ongeveer zes maanden voorloopt op de ontwikkeling van de reële economie.

Beurs:

Elk fonds neemt een bepaald percentage van de AEX-index. Dit percentage is niet voor alle fondsen hetzelfde. Het wegingspercentage wordt bepaald op basis van marktkapitalisatie. Er wordt ook rekening gehouden met hoeveel aandelen niet in vaste handen zijn en dus verhandelbaar zijn. Dit heet vrij zwemmen. Het fonds mag nooit meer dan 15 procent van de AEX-index uitmaken. Anders zou een bedrijf als Shell de prijs van de AEX-index te veel beïnvloeden en zou de AEX niet representatief genoeg zijn.

AEX prijs

De euro werd op 4 januari 1999 op de beurs geïntroduceerd. De koers van de AEX-index werd vervolgens gedeeld door de waarde van de euro, namelijk 2,20371. Op 7 augustus 1997 werd de grens van duizend gulden punten bereikt. De hoogste koers voor de AEX-index was op 4 september 2000. De prijs van de euro was op dat moment 703,18 punten. Maar op dat moment barstte de internetzeepbel en de prijs ging snel door. Ze bereikte haar laagste punt op 12 maart 2003. De AEX koers was toen 218,44 punten. Daarna klom de prijs weer boven de 500 punten, om tijdens de kredietcrisis weer fors te dalen.€