Ontvang een cheque als betaling. En nu?

Een cheque kan nog steeds als betaalmiddel worden aangeboden. Aangezien het geen gegarandeerde vorm van betaling is, zijn er risico’s verbonden aan het ontvangen van een betaling per cheque. Als begunstigde weet u beter aan welke voorwaarden een cheque moet voldoen voordat u deze aan de bank aanbiedt. Daarna kan de bank op twee manieren betalen. Als begunstigde dient u zich ook bewust te zijn van de mogelijke risico’s van fraude.

Hoofd informatie

Het kan zijn dat u nog steeds een cheque krijgt als betaling. Hoewel het gebruik afneemt, zijn cheques in verschillende landen (zoals de VS en Frankrijk) nog steeds een veelgebruikte vorm van betalen. Cheque is geen gegarandeerde vorm van betaling. U moet de daadwerkelijke betaling nog ontvangen. U kunt dit doen door een cheque te storten bij uw bank. Steeds meer banken stoppen echter met het verwerken van cheques. Dit komt omdat cheques relatief duur zijn om te verwerken en het gebruik ervan fraudegevoelig is. Ook zijn de kosten van de cheque voor u als begunstigde erg hoog in vergelijking met andere betaalmethoden. Het is dus ook beter als uw relatie het bedrag overmaakt. De bank is geen partij bij de betaling, maar speelt alleen een rol bij de afwikkeling en verwerking van de cheque. Ook hoeft de bank de cheque niet te verwerken, bijvoorbeeld als er twijfel bestaat over de geldigheid van de cheque. En als voorwaarde geeft de bank meestal aan dat u ook een bestaande klant bent.

De volgende termen worden gebruikt voor chequevereffeningen:

Aan welke eisen moet uw cheque voldoen?

Bij overhandiging van de cheque dient deze te worden geëndosseerd bij de bank. Dit betekent dat u uw naam (of bedrijfsstempel) op de achterkant van de cheque plaatst, inclusief een rechtsgeldige handtekening. De cheque wordt dus doorgestuurd naar de bank. Dit wordt bevestiging genoemd.

Aan welke voorwaarden moet worden voldaan voor de test:

Facturering na incasso

In het geval van verrekening na incasso, wordt het bedrag van de cheque gecrediteerd nadat het bedrag door de betreffende bank is ontvangen van de uitgever van de cheque. Verrekening na incasso kan enkele weken duren. Als de ontvangen cheque frauduleus is, kan de bank het overgemaakte bedrag zonder uw toestemming van uw rekening afschrijven.

Afrekening onder voorbehoud

Bij betaling volgens een reguliere reservering wordt het bedrag van de cheque vooraf gecrediteerd. Deze aanvulling is onder voorbehoud. Dit betekent dat de bank het bedrag weer van uw rekening kan afschrijven als de cheque niet bij de bank wordt betaald. De bank rekent meestal cheques af met OGV, alleen als u zelden cheques indient, de bank de uitgever van de cheque niet vertrouwt of het saldo onvoldoende is om het verrekende OGV-bedrag terug te betalen, kiest de bank voor After Incasso.

Risico op fraude

Een valse cheque (fraude) levert altijd problemen op. Als de cheque verdacht is, beschouwt de bank deze als een frauduleuze cheque. De bank heeft het recht (bij OGV) om het openstaande bedrag altijd terug te vorderen. Als de betaling niet is ontvangen als onderdeel van de cheque, moet u contact opnemen met uw tegenpartij om de betaling te ontvangen. Als de verkochte goederen al aan de koper zijn geleverd, lijdt u verlies voor het bedrag van de geleverde goederen.

Als u een cheque ontvangt voor een geleverd goed of geleverde dienst waarvan de waarde hoger is dan de afgesproken prijs, dan is er sprake van een transactie met overwaarde. U heeft met de fraudeur afgesproken dat u van deze overwaarde de transport- of verzekeringskosten betaalt. De bank zal het geld van de cheque bij de reservering op uw rekening storten. De bank schiet het geld daadwerkelijk voor totdat het bedrag daadwerkelijk is overgemaakt. Wanneer blijkt dat de cheque vervalst of onbeveiligd is, zal de bank het overgemaakte geld terugvorderen. U blijft achter met een verlies voor de hoeveelheid geleverde goederen en het geld dat u voor “kosten” hebt overgemaakt.

Contante cheque voor onkosten

De kosten van een cheque voor u als begunstigde zijn erg hoog in vergelijking met andere vormen van betaling. Accepteer daarom geen cheques voor kleine bedragen (bijvoorbeeld minder dan 50 euro) omdat de verwerkingskosten hoger zijn dan de inkomsten uit de cheque. Rabobank en ABN-AMRO bank zijn zelfs gestopt met het verwerken van cheques vanaf 01.01.2020. De verwerking van cheques is namelijk relatief duur.

Kosten bij ING bank momenteel (01-2020):

Controleer gebruiksalternatieven

Een alternatief voor het aanbieden van cheques is een (internationale) overschrijving naar een betaalrekening. Overboeken is goedkoper, sneller en minder fraudegevoelig. De tegenpartij dient op de hoogte te worden gesteld van de gewijzigde betalingskeuze.

Als u nog steeds een cheque ontvangt, kunt u zich afmelden voor deze chequebetaling en verzoeken om het bedrag via overschrijving op uw betaalrekening te storten. De tegenpartij heeft een betalingsverplichting jegens u.

Bent u een zakelijke klant en ontvangt u cheques uit een bepaald land, dan kan deze worden ontvangen. Een andere mogelijkheid is wanneer je veel cheques per jaar (> 100) krijgt om een ​​”lockbox” in het buitenland te openen. De buitenlandse bank int en betaalt vervolgens de cheques van uw bedrijf.€