Ontslag en recht op vakantiegeld

Als je van baan verandert of ontslagen wordt, heb je recht op je salaris, vakantiegeld en ongebruikte vakantiedagen. Soms gaat het niet goed en houden medewerkers zich niet aan de regels daarover. Wat kunt u verwachten en wat zijn uw rechten? Wat kunt u doen als uw rechten niet worden gerespecteerd?

Eindafrekening na ontslag

Je hebt een opzegtermijn van een maand, dus de werkgever weet ook minimaal een maand van tevoren dat je vertrekt. Met het laatste salaris moet ook vakantiegeld worden betaald. Ook niet-gebruikte vakantiedagen moeten worden vergoed als de werkgever geen gelegenheid heeft gegeven om hiervan gebruik te maken.

Geen vakantiegeld

Soms komt het voor dat de werkgever geen vakantiegeld betaalt en dit in mei wil uitbetalen. Houd het niet vol. De WMM (Wet minimumloon en minimumverloftoeslag) heeft hiervoor duidelijke voorzieningen getroffen.

De regels waren als volgt:

Indien de werkgever zich hier niet aan houdt, treedt artikel 7:625 BW in werking. In dit artikel is bepaald dat de verhoging bij loonachterstand voor de vierde tot en met achtste werkdag vijf procent is en één procent voor elke volgende werkdag, tot een maximum van 50% van het brutobedrag van de schuld.

In Jipu en Janneke betekent dit dat het vakantiegeld uiterlijk 30 juni betaald moet zijn. Sinds 1 juli zijn ze in gebreke gebleven. Op de vierde werkdag daarna is de boete 5%, op de vijfde 10%. Na 10 werkdagen is de boete die de werkgever aan de werknemer moet betalen 26%. Het stijgt met 1% per werkdag tot een maximum van 50%.

Op de hoogte stellen van de voormalige werkgever

Hiervoor kunt u de brief het beste per e-mail of aangetekende brief versturen.

Voorbeeldbrief:


Op

Onderwerp: Loonvordering

Geachte heer mevrouw!

Sinds is mijn arbeidsovereenkomst met eindigde. Tot op heden heb ik de betaling van vakantiegeld en ongebruikte vakantie niet ontvangen. Ik verzoek u de schulden zo spoedig mogelijk te betalen, evenals de achterstallige rente conform artikel WMM 7:625 BW.
Ik vertrouw erop dat deze betaling alsnog correct wordt gedaan.

met respect,

Krijgt u geen reactie op deze brief, dan wordt het tijd om contact op te nemen met de rechtsbijstandverzekering. Als u er geen heeft, kunt u ook gratis advies krijgen van een advocaat.

verjaringstermijn

Het recht op vakantiegeld eindigt na twee jaar. Houd daar rekening mee, want na twee jaar kun je je geld opblazen. Bij laattijdig loon geldt een verjaringstermijn van vijf jaar.€