Onterving met een grote hypotheekschuld

Erfenis is meestal gerelateerd aan geld en eigendommen die na overlijden worden doorgegeven aan de nabestaanden. U kunt ook een erfenis krijgen waarbij de schulden hoger zijn dan de waarde van de bezittingen. Als erfgenaam krijgt u te maken met deze schulden. Vooral bij het kopen van een huis moet je voorzichtig zijn.

Als een huiseigenaar overlijdt, omvat de nalatenschap de eigen woning en de hypotheek die op de woning verschuldigd is. In de meeste gevallen zal de waarde van de woning hoger zijn dan de resterende hypotheekschuld. Dit komt doordat in de meeste hypotheken een overlijdensrisicoverzekering is ingebouwd. Deze verzekering keert uit bij overlijden van de huiseigenaar. De uitkering van deze verzekering wordt gebruikt om de hypotheekschuld geheel of gedeeltelijk af te lossen.

Controleer, voordat u de erfenis aanvaardt, de financiële situatie van de overledene

We praten niet graag met anderen over onze financiële situatie. Zelfs ouders vinden het vaak moeilijk om open te zijn over geldzaken tegen hun volwassen kinderen. Daardoor kunnen naasten vaak niet inschatten wat de werkelijke situatie is. Raadpleeg een notaris voordat u de definitieve erfenis aanvaardt. Zo voorkom je dat je schulden krijgt.

Het bedrag van de hypotheekschuld claimen

Het hypotheekregister is tegen betaling online in te zien. Dit zegt helaas niets over de daadwerkelijke hypotheekschuld op de woning. Alleen aangevraagde hypotheken met het bedrag van de woning worden als onderpand in het register geregistreerd. Een woning waarvan de hypotheek al volledig is afgelost, zal in veel gevallen nog voor het volledige bedrag in het hypotheekregister worden ingeschreven.

Zorg voor duidelijke communicatie met supporters

Uit het verleden beschermen veel mensen nog steeds geldzaken van hun dierbaren. Wel is het verstandig om open te zijn over geldzaken met supporters. Dit is zeker het geval wanneer de hypotheekschuld op de woning groter is dan de marktwaarde van de woning. Het is een gevaarlijke combinatie van factoren.

Schuldeisers kunnen terecht bij nabestaanden

Na het overlijden van de debiteur kunnen schuldeisers de schuld incasseren bij de nabestaanden. Ze hoeven niet alle erfgenamen samen aan te spreken, ze kunnen een volledige claim indienen bij een van de naaste verwanten. Als erfgenaam neemt u effectief de schulden van de overledene over. In het geval dat de woning van de eigenaar op het terrein staat, kunnen de resterende schulden na de verkoop gemakkelijk oplopen tot tienduizenden euro’s. Je huis houden en wachten tot de waarde stijgt is vaak ook geen optie. De kosten blijven ook actief en de waarde kan eerder afnemen dan toenemen.

Zijn er overlijdensrisicoverzekeringen die voordelen bieden?

De overlijdensrisicoverzekering wordt uitgekeerd en het bedrag wordt in mindering gebracht op de hypotheekschuld. Naast de verpande verzekeringen kunnen ook individuele overlijdensrisicoverzekeringen worden afgesloten. Staat het niet in de polissen van de overledene, dan kan het Verbond van Verzekeraars gebeld worden. U kunt een formulier invullen met informatie over de overledene. De vereniging controleert vervolgens bij verzekeraars of zij levensverzekeringen op naam van de overledene hebben. Om deze gegevens te kunnen verstrekken moet naast het formulier ook een kopie van de overlijdensakte, identiteitskaart en, indien van toepassing, de erfrechtverklaring worden bijgevoegd.€