Online pensioenregister; toegang tot het pensioen via internet

Als u nu wilt weten wat voor pensioen u kunt verwachten als u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, dan bent u afhankelijk van de jaarlijkse pensioenoverzichten van uw werknemer pensioenuitvoerder en algemene informatie over de verwachte AOW. Met de komst van het online pensioenregister verandert dit.

Minister van Sociale Zaken Pete Hein Donner heeft een wetsvoorstel ingediend voor een online pensioenregister en is op vrijdag 5 februari 2010 door de Tweede Kamer goedgekeurd. Het pensioenregister staat sinds januari 2011 online.

Wat staat er in het online pensioenregister

Informatie over ieders pensioensparen is opgenomen in het online pensioenregister. Hiervoor moeten gegevens worden verstrekt aan zowel de Sociale Verzekeringsbank (SVB), het uitvoerend orgaan van de AOW, als aan alle pensioenfondsen die pensioenen en aanvullende pensioenen uitvoeren die werknemers via de werkgever opbouwen. Op deze manier worden deze ouderdomsuitkeringen voor iedereen vastgelegd in het Pensioenregister, dat op internet wordt gepubliceerd. Overigens blijven individuele pensioenpremies via verzekeraars, zoals lijfrenten en polissen, buiten het pensioenregister, aangezien de overheid geen centraal overzicht en inzicht heeft in deze individuele gegevens.

Online toegang tot het pensioenregister

Het doel is dat iedereen toegang heeft tot de eigen pensioengegevens die zijn vastgelegd in het Pensioenregister. Uiteraard is de privacy gewaarborgd en zijn deze persoonsgegevens goed beveiligd, dus toegang tot uw gegevens kan alleen verkregen worden door in te loggen met een Burgerservicenummer (BSN) en DigiD, waar iedereen aanspraak op heeft of kan maken. Zo kunt u via een paar eenvoudige stappen op elk moment online uw pensioenstatus achterhalen.

Verplichting van de pensioenuitvoerder om toegang te verlenen tot pensioenopbouw

Overigens is sinds 1994 wettelijk vastgelegd dat pensioenuitvoerders hun deelnemers het jaarlijkse pensioenrapport moeten sturen, waarin informatie staat over het pensioensparen. Hierin staat hoeveel extra pensioen u kunt verwachten op de pensioengerechtigde leeftijd.

Hoeveel pensioen krijgt u?

Ondanks deze jaarlijkse mededelingen van de pensioenuitvoerder weten veel mensen niet wat voor pensioen ze kunnen verwachten als ze de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Uit verschillende onderzoeken waarin wordt gevraagd wat voor pensioen ze zullen genieten, blijkt dat zo’n 80% van de mensen geen idee heeft. Dit ondanks het feit dat mensen aanspraak kunnen maken op hun verwachte AOW- en aanvullend pensioen, en jaarlijks pensioenoverzichten krijgen voor het via hun werkgever opgebouwde aanvullend pensioen. Een bijkomend probleem hierbij is ook dit. Dat mensen niet weten hoeveel pensioen ze hebben gespaard, betekent ook dat mensen die eigenlijk minder pensioen hebben dan ze zouden willen, dat vaak niet beseffen. Als ze dit wisten, zou een deel van deze mensen kiezen voor de extra pensioenaanvulling in plaats van ervoor te kiezen om individueel voor extra pensioen te sparen.

Waarom het online pensioenregister belangrijk is

Onder meer de commissies Goudswaard en Frijns hebben onderzoek gedaan naar de communicatie van de oudedagsvoorziening en hebben geadviseerd deze te verbeteren. Het maken van een online pensioenregister is een logisch vervolg op deze aanbeveling. Daarnaast is natuurlijk van groot belang voor de bruikbaarheid van het pensioenregister dat mensen nu beweren geen volledig overzicht en inzicht te hebben in hun verwachte pensioen. De eenvoudige mogelijkheid om in te loggen in het pensioenregister en een pensioenopbouwoverzicht te bekijken, moet voor mensen een betaalbare manier worden om in de toekomst inzicht te krijgen in hun financiële situatie.€