Ondersteuning studiekosten voor docenten en docenten

Wie in 2020 – 2021 leraar wil worden, kan gebruik maken van de studiekostenaftrek voor pedagogen en docenten, een soort pedagoogbeurs. Iedereen die een lerarenopleiding volgt als student, kandidaat of opdrachtnemer, of zijn professionele kennis als leraar wil uitbreiden, kan in aanmerking komen voor de Lerarentoeslag. Voorwaarde voor deze uitkering is dat je niet in aanmerking komt voor studiefinanciering. Omdat het een gift is, hoef je niets terug te betalen. Overweeg ook om wat extra geld te krijgen met een persoonlijke lening.

Ondersteuning studiekosten voor docenten en docenten

Heb je geen recht op studiefinanciering of studietoelage en wil je toch een lerarenopleiding volgen, dan kan het zijn dat je aanspraak kunt maken op de lerarentoeslag. Aanvullende voorwaarden zijn als volgt:

Bij beëindiging van de studie wordt de subsidie ​​stopgezet. Als u de subsidie ​​gedurende het jaar aanvraagt, begint de maandelijkse uitkering van de uitkering na uw aanvraag, dus u ontvangt minder dan wanneer u zich aan het begin van het schooljaar zou aanmelden. In tegenstelling tot studiefinanciering hoef je niets terug te betalen, ook niet als je voortijdig stopt met studeren.

Collegegeld voor docenten is afhankelijk van inkomen

De lerarentoeslag is inkomensafhankelijk. Toeslag 2020-2021 wordt berekend op basis van het totale inkomen uit 2018. Als uw inkomen nu aanzienlijk lager is, kunt u DUO vragen om rekening te houden met overige inkomsten. De maximale uitkering is mogelijk als het gezamenlijke inkomen in 2018 (studiejaar 2020-2021) niet hoger was dan 36.089 euro. Bij hogere inkomens neemt de uitkering af. U kunt de uitkering maximaal 24 maanden ontvangen en moet deze 48 maanden gebruiken. U ontvangt het volledige bedrag in één keer. Lerarentoeslag is een geschenk.

Middelen geteste leraren

Opvallend is dat het jaartal 2018 automatisch wordt gebruikt voor de inkomenstoets als u de uitkering voor 2020-2021 wilt in plaats van 2019 inkomen. Wel wordt gecontroleerd of het opgegeven inkomen echt klopt en niet aangepast. Op uw verzoek kan ook een ander inkomensverslagjaar worden gekozen, bijvoorbeeld 2018 of 2019. Dit kan als uw inkomen door een forse inkomensdaling structureel veel kleiner is geworden. Denk aan de gevolgen van arbeidsongeschiktheid, faillissement of ontslagen. De reductie moet over drie jaar minimaal 15 procent bedragen. Als deze situatie zich voordoet, kunt u mogelijk een hogere lerarentoelage krijgen en voorkomen dat u niet in aanmerking komt voor de subsidie. U heeft recht op de uitkering voor maximaal 24 maanden en u moet dit recht binnen maximaal vier jaar uitoefenen. U vraagt ​​een uitkering aan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs DUO.

Toeslag leraren 2020-2021

Maximale bedragen 2020-2021 voor het jaar is:

Lening van de griffier

Net als andere ambtenaren kunnen ook docenten relatief goedkoop ambtenarenleningen afsluiten. Het leven is duur en de functionarissen van banken en instellingen worden als zeer betrouwbaar beschouwd. Ze hebben een officiële lening, die gunstigere voorwaarden heeft dan een gewone lening en vooral een lagere rente. Een ambtenarenlening kan een conventionele lening zijn, maar ook een ambtenarenhypotheek. Iedereen die al een deeltijdbaan in het onderwijs heeft, kan daar ook geïnteresseerd zijn. Vergeet ook niet dat heel wat studiekosten fiscaal aftrekbaar zijn. Studies zijn al duur genoeg.

Een lerarenbeurs aanvragen voor een masteropleiding

Een lerarenbeurs is iets anders dan een toelage. Je kunt een lerarenbeurs aanvragen als je een lerarenbevoegdheid hebt en minimaal 20% lesgeeft. Hierin zit een bedrag van enkele duizenden euro’s, waarvan maximaal 7.000 euro mogelijk is voor masteropleidingen in de natuurwetenschappen, wiskunde, natuurkunde en scheikunde, masteropleidingen na initiële masteropleidingen, premasterprogramma’s en vakken NCOI, LOI en Open. Universiteit. De subsidie ​​voor de beroepsopleiding lichamelijke opvoeding bedraagt ​​in 2020 en 2021 maximaal 3.500 euro.

Docentenbeursbedragen 2020-2021

Schematisch zijn de bedragen van de lerarenvergoeding als volgt:

Lerarenbeurs 2020-2021

procent Max som
Wettelijk tarief 100% 7000 euro
Instellingscollegegeld 100% 7000 euro
Studiemateriaal 10% van het collegegeld € 350
Reiskosten 10% van het collegegeld € 350
studieverlof vast bedrag per uur en per sector

Subsidie ​​beroepsopleiding lichamelijke opvoeding 2020-2021

procent Max som
Collegegeld 100% 3500 euro
Studiemateriaal 10% van het collegegeld € 350
Reiskosten 10% van het collegegeld € 350

Slot

Als docent maakt hij gebruik van bestaande mogelijkheden om een ​​goedkopere lening of gift te krijgen, want daar zijn ze voor.

Lees verder