Onderhandelen over betalingen met crediteuren

Als u een deel van uw schulden kunt afbetalen, kunt u in sommige gevallen met uw schuldeisers onderhandelen over een betaling. Als zij akkoord gaan met de betalingsregeling, komt er een akkoord of minnelijke schikking van de schuld tot stand. Als dat niet lukt, is schuldsanering (WSNP) een andere optie. Hoe onderhandelt u met uw schuldeisers over de betaling? Wat zijn andere mogelijkheden voor schuldenregeling?

Overeenkomst met schuldeisers

Verrekening houdt in dat de schuldenaar zijn schuldeisers aanbiedt om een ​​bepaald deel van hun vorderingen te betalen. In ruil daarvoor moeten ze zijn andere schulden kwijtschelden. Na afwikkeling heeft de debiteur geen schulden meer, na faillissement wel. Ook schuldeisers kunnen profiteren van een betalingsregeling. Ze zien tenminste een deel van hun schulden afbetaald.

Geld lenen bij de gemeentelijke kredietbank

In sommige gevallen kunt u naar een gemeentelijke kredietbank gaan om geld te lenen om uw schuldeisers in één keer het afgesproken bedrag te betalen. Dit wordt “sociaal krediet” genoemd. Deze leningen zijn voor mensen met een laag inkomen of schulden. Sociaal krediet wordt alleen verstrekt als het echt nodig is, bijvoorbeeld om schulden af ​​te lossen. Daarna moet u de lening met rente terugbetalen aan de bank. Na aflossen bent u definitief schuldenvrij.

Schuldenregeling

De gemeentelijke kredietbank kan ook bemiddelen tussen u en uw schuldeiser. Schuldenregeling houdt in dat de gemeentelijke kredietbank probeert te onderhandelen over een betaling met de schuldeisers. Bij mediation wordt rekening gehouden met verschillende belangen.

Betalingsovereenkomst niet mogelijk

Als mediation niet lukt en 1 of meerdere schuldeisers het niet eens zijn met een schuldenregeling, bijvoorbeeld omdat u niet genoeg kunt terugbetalen, kunt u beroep doen op schuldsanering (WSNP). De rechtbank spreekt dan het faillissement uit en u begint gedurende drie jaar aan het proces van schuldsanering.

Schuldsanering (WSNP)

Schuldsanering is een ingrijpend proces met veel gevolgen voor de debiteur, zoals een forse daling van het besteedbaar inkomen, postblokkade en verlies van goederenadministratie. De looptijd van het schuldsaneringstraject is drie jaar. Daarna worden de resterende schulden kwijtgescholden. WSNP (Wet op de Persoonlijke Schuldsanering) is een laatste redmiddel.

Lees verder