Omzetten van een investeringshypotheek naar een lineaire hypotheek

Hypotheekadvies was tot 2013 gericht op zo laag mogelijke maandlasten en maximale belastingvermindering. Tegenwoordig wordt er meer aandacht besteed aan de kwaliteit van de hypotheek.

Als de huizenprijzen stijgen, is een beleggingshypotheek in combinatie met een aflossingsvrije hypotheek een aantrekkelijke hypotheekcombinatie. Bij dit soort hypotheken blijft de hypotheekschuld gedurende de looptijd maximaal. Hierdoor is een maximale hypotheekrenteaftrek mogelijk. Een spaarverzekering (of rekening) gekoppeld aan een beleggingshypotheek bouwt kapitaal op waarmee op de eindvervaldag een deel van de hypotheek kan worden afgelost. Het is tegenwoordig niet meer toegestaan ​​om nieuwe hypotheekvormen te nemen. Vanaf 2013 zijn nog twee hypotheekvormen toegestaan, namelijk de lineaire hypotheek en de annuïteitenhypotheek.

Hypotheek omzetten naar lineaire hypotheek

Huiseigenaren die van de troebele investeringshypotheek in combinatie met een aflossingsvrije hypotheek af willen, kunnen hun hypotheek overzetten naar een lineaire hypotheek. Het grootste voordeel van een lineaire hypotheek zijn de krimpende maandlasten. In tegenstelling tot een beleggingshypotheek biedt een lineaire hypotheek ook de zekerheid dat de hypotheek op de vervaldag wordt afgelost. De waarde die in het beleggingsbeleid is vermeld, kan tijdens de conversie worden geretourneerd. Dit bedrag kan bijvoorbeeld worden gebruikt om de hypotheekschuld te verminderen.

Wat is een lineaire hypotheek?

Dit is een zeer eenvoudige en goed georganiseerde hypotheekvorm. De hypotheekschuld wordt gedeeld door het aantal maanden tot het einde van de hypotheektermijn. Het resultaat is een maandelijkse aflossing. De hypotheekrente wordt maandelijks berekend over de resterende hypotheekschuld. De som van beide bedragen bepaalt het maandbedrag.

Voorbeeld

Een beleggingshypotheek wordt omgezet naar een lineaire hypotheek. De hypotheekschuld is 125.000 euro. De looptijd van de hypotheek is 25 jaar (=300 maanden). De hypotheekrente is 4%. Bij het overdragen van de hypotheek kan de waarde van de beleggingspolis worden gebruikt om de hypotheekschuld te verminderen. Omdat de poliswaarde door de jaren heen lager is dan de borg, wordt het bedrag belastingvrij uitgekeerd. De op de polis vermelde waarde is 8.000 euro. De kosten van de overdracht bedragen 4.000 euro.

De nieuwe hypotheekschuld is € 125.000 + € 4.000 – € 8.000 = € 121.000

Maandbedrag in de eerste maand: € 121.000 / 300 = € 403,33 aflossing. De hypotheekrente is: € 121.000 x 4% = € 4.840 / 12 = € 403,33. Totale maandelijkse vergoeding:
806,66 euro
.

Maandelijkse betaling in de tweede maand: € 121.000 / 300 = € 403,33 aflossing. Hypotheekrente is:

$121.000 – $403.33 = $120.596,67 x 4% = $4.823,87/12 = $401,99. Maandelijkse vergoeding voor de tweede maand:
805.32 euro
.

Let op: er is nog steeds een premie voor een overlijdensrisicoverzekering. De hoogte van de premie is afhankelijk van de leeftijd van de verzekerde, het te verzekeren bedrag en de looptijd van de verzekering.

Maandlasten stijgen door lineaire hypotheek

Deze hypotheekvorm levert hogere maandlasten op dan een combinatie van een beleggingshypotheek en een lineaire hypotheek. Aan de andere kant dalen de kosten elke maand, en hetzelfde geldt voor hypotheekschuld. In vergelijking met een annuïteitenhypotheek is een lineaire hypotheek in de beginjaren duurder. Een lineaire hypotheek is goedkoper over de hele looptijd.

Is het altijd verstandig om over te stappen naar een lineaire hypotheek?

Nee, de beste hypotheekvorm hangt helemaal af van uw persoonlijke situatie. Het is belangrijk om goed advies te krijgen. Dit is een belangrijke beslissing die goed moet worden gemotiveerd. Het moet uw hele financiële huishouden omvatten.€