Omzetkrediet

Met een doorlopend krediet kun je tot een bepaald bedrag geld opnemen, spullen kopen of diensten afnemen.

definities

Het maandelijkse premiebedrag is doorgaans 2 tot 3% van de limiet of het openstaande saldo. Het bestaat uit aflossing en kredietcompensatie. Er is een minimale betalingsverplichting waaronder extra aflossen is toegestaan. In tegenstelling tot kredietvermindering zijn er geen administratiekosten. De kredietverstrekker neemt meestal het risico van overlijden op zich. Limieten variëren van € 1.000 tot € 25.000 en hoger. Als het bedrag 5.000 euro is, wordt er elke maand minimaal 100 euro afgelost. Dit wordt vaak een theoretische term genoemd: het is wanneer het hele bedrag wordt opgenomen en vervolgens niet wordt opgenomen. Als de effectieve rente 6,9% is, is dat 59 maanden. In dat geval is in totaal 5.886 euro afgelost.

De maximale termijn wordt beperkt door leeftijd in relatie tot het risico op overlijden. De theoretische termijn is de termijn waarin aan alle verplichtingen is voldaan. Tijdelijke wijzigingen, zoals extra aflossen, tariefswijzigingen en daaropvolgende opnames, veranderen deze termijn. De contracten voorzien in een afbouwregeling vanaf een bepaalde leeftijd, zeg 60, zodat het openstaande bedrag op de einddatum volledig wordt betaald.

Het openstaande saldo is de totale schuldpositie aan het begin van de huidige looptijd plus kredietcompensatie in de huidige looptijd. Bij een openstaand saldo van 0 blijft de kredietlijn behouden, soms zelfs positief (dit noemen we een spaarsaldo). Tenzij de lening is aangegaan voor de aankoop van een eigen woning, is de rente over het opgenomen bedrag niet aftrekbaar.

Bij een aflossingsvrije periode wordt de eerste jaren alleen rente betaald.

Het verschil tussen contant krediet en goederenkrediet

Bij een werkkapitaallening zijn opnameformulieren of een pinpas in het contract opgenomen. Bij het handelsgoederentegoed wordt een vaste klantenkaart gebruikt.

Het verschil tussen vast en variabel werkkrediet

Bij een vast doorlopend krediet wordt het premiebedrag uitgedrukt in een percentage van de limiet. Een variabel doorlopend krediet kent een variabele aanbetaling als percentage van het uitstaande saldo, maar kent een minimale aanbetaling.

Opnamebeperkingen

Wij onderscheiden:

creditcard lening

Een creditcardlening is een kredietoptie waarbij het openstaande creditcardsaldo in termijnen wordt afbetaald. Daarnaast wordt de creditcard gefaciliteerd voor geldopnames.

Handelsgoederenkrediet

We weten ook: