Omgekeerde hypotheek

Lage rentetarieven verleiden bewoners vaak om een ​​te dure woning te kopen. Als gevolg hiervan komt de kapitaalaccumulatie in het gedrang. Wie later een te laag pensioen krijgt, heeft nauwelijks mogelijkheden om bij te verdienen.

Het bezitten van een huis is nog steeds een populaire investering

Het bezitten van een dak boven je hoofd is ongetwijfeld nog steeds de meest populaire investering. Dit is niet verwonderlijk, omdat de meeste mensen positieve gevoelens associëren met hun huis:

Afschrijving speelt parten

Zo begrijpelijk als het eerste punt is, is het laatste aspect even discutabel. Tot voor kort waren huizen in steden echte goudmijnen, maar op het platteland worden huizen steeds vaker geassocieerd met slijtage. Dit wordt niet alleen opgemerkt door erfgenamen, maar ook door eigenaren die op hun oude dag de waarde van hun huis willen recupereren, omdat het pensioen niet voldoende is. Deze gevallen nemen al jaren toe en als de huizenmarkt niet herstelt, zal het probleem de komende twee tot drie decennia groter worden. Dit blijkt uit het volgende voorbeeld.

Bijdrage aan onroerend goed door (te) klein pensioen

Een zelfstandige muzikant is 70 jaar en woont met zijn partner in een huis dat de man 15 jaar geleden van zijn ouders heeft geërfd. Het gebouw heeft de financiële crisis goed doorstaan, maar helaas is er geen geld voor onderhoud en reparaties. Maar erger dan het afbrokkelende pleisterwerk zijn de magere pensioenen van het paar. De twee senioren moeten het doen met 1.500 euro per maand, wat zeker geen pretje is met de huidige prijzen. Dus de man vraagt ​​zich af of hij op de een of andere manier een aanbetaling op het huis kan doen.

Een omgekeerde hypotheek is niet realistisch voor huiseigenaren

Laten we zeggen dat de waarde van het onroerend goed ongeveer 250.000 euro is. Het gelukkige feit dat het huis schuldenvrij is, doet velen geloven dat het mogelijk moet zijn om geld van het onroerend goed te krijgen. Stel je voor dat je elke maand 1.000 euro kunt krijgen van bijvoorbeeld een bank of iemand anders die in een goede bui is, en daarvoor geef je je huis als onderpand. Je moet dus langzaam eten. Op papier ziet het er geweldig uit, maar het idee is moeilijk in de praktijk te brengen. Als je wilt weten waarom, moet je jezelf een paar minuten in de rol van geldschieter verplaatsen.

Waarom omgekeerde hypotheken niet van de grond komen?

Een bank of een particulier geeft de gepensioneerde muzikant maandelijks de nodige duizend euro. De rente die uit deze transactie voortvloeit, zeg 4 procent per jaar, wordt aan het eind van het jaar op de rekening bijgeschreven. Eigenlijk is de hele constructie niet meer dan een simpel spaarplan.

Duur en eindbedrag

Het enige delicate in de hele transactie is de deadline en het uiteindelijke bedrag. Hoe lang moeten biljetten van duizend dollar op tafel liggen? Om voor de hand liggende redenen is de muzikant er alleen maar in geïnteresseerd om de betalingen zo lang mogelijk te laten duren. Een belegger zal om verschillende redenen willen weten wanneer het saldo hoger zal zijn dan de waarde van het huis. Zo is het na 15 jaar en 3 maanden. Op dat moment staat, afhankelijk van hoe je het bekijkt, op de rekening een tegoed of schuld van € 251.000. Maar dan?

De vragen lijken misschien hard, maar de antwoorden zijn de reden waarom het fenomeen “omgekeerde hypotheek” in ons land als een “controversiële handel” wordt beschouwd en niet echt van de grond is gekomen.€