Obligaties, Langlopende leningen

Obligaties Je hoort deze term vaak, maar wat is een obligatie precies? Een obligatie is een schuldinstrument uitgegeven door een overheid of een particuliere onderneming, meestal voor een langere termijn.

Bij een obligatielening wordt het totale leenbedrag als het ware in kleine stukjes geknipt. Dit wordt gedaan om zoveel mogelijk investeerders te laten participeren in de lening. Elke obligatie is afzonderlijk verhandelbaar. De rente op de obligatie staat meestal vast voor de hele looptijd van de lening. Deze looptijd varieert meestal van 5 tot 30 jaar. Het is gebruikelijk dat de rente op de obligatie jaarlijks wordt betaald, terwijl de obligatie aan het einde van de looptijd wordt terugbetaald.

interesse

In het verleden knipte de obligatiehouder elk jaar een coupon van de obligatie om via de financiële instelling te innen. Tegenwoordig is het gebruikelijk dat obligaties door banken worden aangehouden, waarbij de jaarlijkse rente op de rekening van de obligatiehouder wordt bijgeschreven.

Risico

In tegenstelling tot aandelen heeft een obligatie een vast jaarlijks rendement. Met een staatsobligatielening zijn rente en aflossing gegarandeerd. Bij een obligatielening uitgegeven door een bedrijf loopt de obligatiehouder altijd risico. Hoewel zij superieur zijn aan de gewone aandeelhouders van de vennootschap, lopen zij altijd het risico dat de vennootschap in financiële problemen komt en daardoor niet in staat is rente en/of aflossingen te doen.

Waar

Doordat de rente van de obligatie voor een langere periode vaststaat, fluctueert de waarde van de obligatie met schommelingen in de rentemarkt. Een stijging van de rente zal de waarde van de obligatie doen dalen, terwijl een daling van de rente de waarde van de obligatie zal verhogen. De actuele waarde van een obligatie is dagelijks te vinden in kranten of op internet op de websites van banken en financiële instellingen, terwijl de meest voorkomende obligaties dagelijks op teletekst te volgen zijn.

Een obligatie kan een goed alternatief zijn voor een spaarkaart of spaarrekening omdat de rente meestal hoger is. Houd echter altijd rekening met de kosten die gepaard gaan met het kopen en verkopen van obligaties.Voor meer informatie kunt u het beste contact opnemen met uw bank.€