Noorwegen: Noorse staatsobligaties kopen en verkopen

Noorse staatsobligaties zijn erg populair. Dit komt omdat het een hoog rendement heeft. De Noorse economie doet het om twee redenen goed. Ten eerste omdat gas en olie zeer winstgevend zijn, en ten tweede omdat Noorwegen een van de weinige landen in Europa is met een eigen munteenheid. Veel andere Europese landen staan ​​voor de uitdaging om de euro in te voeren, omdat sommige EMU-landen een hoge staatsschuld hebben.

Er is veel vraag naar Noorse staatsobligaties. Dit komt omdat het land het economisch erg goed doet. Het rendement op Noorse staatsobligaties bedroeg de afgelopen tien jaar gemiddeld 6 procent. Dit plaatst het aan de top van de natie als het gaat om de rente op staatsobligaties. De rendementen zijn zo hoog omdat de Noorse economie erg stabiel is. Hier zijn verschillende factoren voor. Een belangrijke factor is dat Noorwegen veel geld ontvangt uit de verkoop van gas en olie. Het land heeft veel natuurlijke hulpbronnen en kan daarom ook veel hulpbronnen exporteren. Mede omdat het Westen minder afhankelijk wil worden van Arabische landen, en omdat de Russische gasvoorraden soms schaars zijn, neemt de vraag naar olie en gas uit Noorwegen toe. De laatste jaren is de olieprijs erg hoog geweest, met als gevolg dat Noorwegen veel geld ontvangt. Een groot deel van dit geld zal worden geïnvesteerd in een fonds waarmee Noorwegen de verwachte vergrijzing van de bevolking hoopt op te vangen. Ook de Noorse regering had in 2010 een begrotingsoverschot van 10,3 procent.

Noorse economie

Een andere reden waarom er veel vraag is naar Noorse staatsobligaties is dat Noorwegen een van de weinige landen in Noord- en/of West-Europa is met een eigen valuta, de Noorse kroon. In 2010 was er veel met de euro te maken. Het bleek niet zo stabiel als in voorgaande jaren. Dit gebeurde omdat het begrotingsbeleid in verschillende landen niet op orde was. Onder hen waren Ierland, Griekenland en Portugal. Dat bleek duidelijk uit de kredietcrisis, die het voor landen nog moeilijker maakte. Al deze landen maken deel uit van de Europese Monetaire Unie (EMU). Dit zijn de landen die de euro hebben. Met het bestaan ​​van een eenheidsmunt moesten landen met een gezond begrotingsbeleid, zoals Nederland en Duitsland, extra geld toevoegen om de stabiliteit van de euro te garanderen. Daardoor hebben beleggers minder vertrouwen in de staatsobligaties van deze landen, wat van invloed is op hun bereidheid om geld uit deze leningen te lenen. In dat geval kwamen de landen bij Noorwegen terecht.

Wisselkoers Noorse kroon

De Noorse kroon is een zeer stabiele valuta. Dit is ook belangrijk. Soms komt het voor dat beleggers staatsobligaties kopen met een hoog rendement, maar toch geld verliezen doordat de koers van de valuta waarin ze de obligaties kochten fors daalde. Beleggers willen dit risico zoveel mogelijk uitsluiten en geven daarom de voorkeur aan een stabiele valuta.

Landen gebruiken staatsobligaties om hun staatsschuld te betalen.

Noorse staatsobligaties kopen

Op de beurs kunnen bedrijven en particulieren hun geld zogenaamd uitlenen aan de overheid. Ze krijgen er ook een percentage voor. Deze bedrijven en particulieren lenen niet zomaar geld uit. Het rendement moet aantrekkelijk zijn. Anders investeren ze hun geld ergens anders in. Daarom moeten overheden het voor mensen zo aantrekkelijk mogelijk maken om hun geld in staatsobligaties te beleggen. Dit kan onder meer door de rente te verhogen. Tegelijkertijd willen overheden ook niet te veel uitgeven aan rente, anders kan het hen veel geld kosten. Noorwegen lijkt een goede balans te hebben gevonden.€