NN High Dividend Bond Fund (NL0006311813)

Nationale Nederlanden High Dividend Obligatie Fonds is een Nederlands investeringsfonds dat belegt in hoogrentende obligaties. Het fonds belegt voornamelijk in bedrijfsobligaties. NN High Dividend Obligatie Fonds keert elk kwartaal dividend uit. Omdat het fonds belegt in high yield obligaties, is het dividendrendement van NN High Dividend Obligatie Fonds hoog. Het is een actief beheerd obligatiefonds waarbij de obligatiepositie niet meer dan 2% mag bedragen om een ​​goede diversificatie te garanderen. Door dit grote verschil is het risico op koersdaling bij High Dividend Obligatiefonds beperkt.

NN Investeringspartners

NN Investment Partners is de vermogensbeheertak van Nationale Nederlanden Groep. Nationale Nederlanden Groep is een van de grootste financiële dienstverleners van Nederland. Het bedrijf is genoteerd aan de Amsterdamse Effectenbeurs. De basis van de Nationale Nederlanden Groep dateert uit 1845. Al in 1991 begon de vermogensbeheersector met een ‘high dividend strategy’. Dividend is het uitkeren van winst, bij een hoogdividendstrategie is het doel om de winst zoveel mogelijk via structurele uitkeringen uit te keren aan beleggers.

Wat zijn obligaties?

Bij obligaties wordt geld uitgeleend aan een bedrijf of staat, in ruil voor deze lening ontvangt de belegger rente. De rente die aan een bepaalde obligatie is gekoppeld, wordt de “coupon” genoemd. Deze rentebetaling wordt een couponbetaling genoemd, deze betalingen worden gedaan op de zogenaamde ‘coupondatum’. Een obligatie is dus een schuldinstrument uitgegeven door een bedrijf of overheid. Obligaties worden over het algemeen beschouwd als beleggingen met een laag risico.

NN High Dividend Bond Fund

NN High Dividend Obligatie Fonds is gevestigd in Nederland, dus het fonds past de Nederlandse fiscale regels op het gebied van dividendbelasting toe. Dit beleggingsfonds heeft “ISIN-code” NL0006311813. De ISIN-code is een uniek nummer dat wordt toegekend aan een beleggingsfonds. Het fonds behoort tot de categorie obligatiefondsen. Het NN High Dividend Obligatie Fund koopt voornamelijk bedrijfsobligaties met een hoge couponrente. Deze obligaties hebben een lagere “kredietwaardigheid” dan obligaties met een lage couponrente. Credit rating zegt iets over de financiële toestand van het bedrijf. Bedrijven met een lage kredietwaardigheid hebben een grotere kans om failliet te gaan. NN High Dividend Obligatie Fund is niet geografisch georiënteerd, het koopt deze obligaties over de hele wereld. NN High Dividend Obligatie Fonds probeert het risico door een goede spreiding zo laag mogelijk te houden.

Het doel

NN High Dividend Bond Fund streeft ernaar beter te presteren dan de samengestelde index: “70% Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Restricted, 30% Bloomberg Barclays Pan-European High Yield 2% Issuer Restricted”. Deze index wordt vaker gebruikt als een “benchmark” door obligatiefondsen. Een benchmark is een referentiesysteem. Met behulp van een benchmark kunnen de prestaties van een beleggingsfonds worden vergeleken. De winsten van het NN High Dividend Obligatie Fonds zijn beschikbaar voor haar beleggers via dividenden.

Dividenden NN High Dividend Bond Fund

De ontvangen couponrente wordt door het fonds NN High Dividend Obligatie Fonds aan haar beleggers uitgekeerd in de vorm van dividend. Doordat het fonds NN High Dividend Obligatie Fonds belegt in obligaties met een hoge rente, kan het fonds zijn beleggers een hoog “dividendrendement” betalen. Het dividendrendement van het fonds wordt berekend door het totale bedrag aan dividenden dat in 1 jaar is uitgekeerd te delen door de prijs van het deel van het beleggingsfonds. Dit resultaat wordt vermenigvuldigd met 100% en dit percentage is het dividendrendement. Het dividendrendement van NN High Dividend Obligatie Fund op 01-06-2020 is 5,02%.

Samenstelling NN High Dividend Bond Fund

Het NN High Dividend Obligatie Fund koopt wereldwijd obligaties met een hoge rente. Begin 2020 waren de meeste obligatie-emissies van het fonds afkomstig uit de VS. Op 1 juni 2020 waren de 10 grootste posities van het fonds de volgende obligatie-emissies:

efficiëntie

In 2009 – 2018 wist het fonds, op twee jaar na, elk jaar een positief resultaat te behalen. In de onmiddellijke nasleep van de kredietcrisis waren de rendementen extreem hoog. Het rendement van NN High Dividend Obligatie Fonds in deze 9 jaar was:

Verhandelbaarheid NN High Dividend Bond Fund

Het fonds wordt verhandeld op beursdagen in Amsterdam. Het fonds kan bij de meeste brokers worden verhandeld. U vindt het NN High Dividend Obligatie Fonds bij uw broker door te zoeken op de ISIN-code: NL0006311813.

Risico NN High Dividend Bond Fund

Het risico van NN High Dividend Obligatie Fonds wordt in 2020 beoordeeld met 3 op een schaal van 1 tot 7, waarbij 1 het laagste risico is en 7 het hoogste. Deze risico-indicator kijkt naar prijsveranderingen over de afgelopen 5 jaar. Hoe groter deze bewegingen, hoe groter het risico. Aangezien de prijsvolatiliteit van obligaties over het algemeen lager is dan die van aandelen, is het risico bij dit beleggingsfonds relatief laag.€