Nieuwe regels voor schuldadvies

Gemeenten hanteren vanaf eind 2012 strengere regels voor schuldhulpverlening. Wie naast schulden ook gedragsproblemen heeft, moet daar eerst aan werken voordat hij überhaupt in aanmerking komt voor schuldhulpverlening. Dit is de reden waarom talloze mensen met schulden hun weg zien versperren om in 3 jaar schuldenvrij te worden.

Wat houdt schuldhulpverlening in?

Kort samengevat houdt schuldhulpverlening de volgende zaken in:

Per 1 juli 2012 is de regie schuldhulpverlening toevertrouwd aan lokale overheden. Niet iedereen zou er blij mee zijn. Het aantal aanvragen neemt immers voortdurend toe, terwijl het beschikbare budget afneemt. In 2011 vroegen maar liefst 76.000 burgers schuldverlichting aan!

Wie komt in aanmerking voor schuldadvies?

Tot een paar jaar geleden was het normaal dat iedereen die schuldhulpverlening aanvroeg ook werd aangenomen. Maar in de praktijk haalden velen van hen de finish niet of kwamen al snel in de schulden. De sociale dienst achtte het niet langer gepast om geld te storten op debiteuren die het toch niet zouden redden.

Gemeenten gaan strengere selecteren

Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en de gemeentelijke sociale diensten hebben de Hogescholen van Utrecht en Amsterdam daarom een ​​nieuwe selectieprocedure voor schuldhulpverlening ontwikkeld. Deze norm is er niet meer op gericht om de restschuld van de debiteuren na 3 jaar af te lossen, maar eerst per individueel geval na te gaan of dit mogelijk is. Hierdoor is het niet meer mogelijk om iedere aanvrager een schuldenvrije toekomst te bieden.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) juicht de strengere regels toe omdat ze een efficiënter gebruik van schuldverlichting aanmoedigen.

Hoe de nieuwe aanvraagprocedures werken

In de praktijk zullen gemeenten met een speciale vragenlijst en persoonlijk gesprek proberen knelpunten in kaart te brengen. Als er bijvoorbeeld een verslaving, relatieprobleem of sociale situatie is die het oplossen van het schuldenprobleem in de weg staat, wordt eerst andere hulp geboden. Kan men zich voorstellen:

Als de situatie weer stabiel is, kan de aanvrager alsnog in aanmerking komen voor schuldverlichting.

De proef met de nieuwe vragenlijsten vindt al plaats in de gemeenten Eindhoven, Groningen en Almere. Ervan uitgaande dat de proef slaagt, zullen eind 2012 ook de andere gemeenten de nieuwe vragenlijsten gaan gebruiken.

Schuldhulpverleners hebben hun bezwaren

Anders dan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft de brancheorganisatie voor schuldadviseurs twijfels over de nieuwe selectiecriteria. Er zijn zorgen dat de nieuwe regels een barrière zullen opwerpen om een ​​beroep te doen op schuldhulpverlening. Mensen met schulden aarzelen om hulp te vragen als ze eerst een uitgebreide antecedentenonderzoek moeten doen.

En het risico bestaat dat de schulden van mensen oplopen als ze eerst met hun gedragsproblemen te maken krijgen.€