Nieuwe huurtoeslag 2020: maximum inkomensgrenzen verdwijnen

Doordat de maximale inkomensgrenzen voor huurtoeslag per 1 januari 2020 komen te vervallen, komen er in 2020 meer mensen in aanmerking voor huurtoeslag. Dit zijn mensen die anders de gehele huurtoeslag aan de Belastingdienst zouden moeten terugbetalen bij bijverdienste (die in 2020 niet meer nodig zijn) en zij die hierdoor in 2020 ineens recht krijgen op huurtoeslag. meeteenheid. nieuwe huurtoeslag. Wat vind je ervan?

Huurtoeslag 2020

Huurverlaging en belastingdruk tot 2020

De huurtoeslag kent tot 2020 strikte inkomensgrenzen, wat betekent dat als uw inkomen boven deze inkomensgrenzen ligt, u geen recht heeft op huurtoeslag. Zelfs een 1 euro hoger inkomen kan betekenen dat je de hele huur moet terugbetalen. Wie bijverdient en daarmee de huurtoeslaggrens overschrijdt, verliest het recht op huurtoeslag. De marginale belastingdruk op dit inkomen is dan ook hoog. Door het extra inkomen kunt u uw huurtoeslag geheel kwijtraken en per saldo uw netto besteedbaar inkomen verlagen. De inkomensgrenzen in 2019 zijn als volgt:

Maximaal toelaatbaar inkomen voor huurtoeslag in 2019:

Uw levenssituatie Maximaal toelaatbaar inkomen
Alleenstaand en onder de AOW-leeftijd 22.700 euro
Je woont niet alleen, maar leeft tot de AOW-leeftijd 30.825 euro
Alleen en AOW-leeftijd 22.675 euro
Minimaal 1 inwoner heeft de AOW-leeftijd (woont niet alleen) 30.800 euro

Het kabinet wil iets doen aan deze armoedeval. Daarom eindigen deze inkomensbeperkingen op 1 januari 2020.

Nieuwe huurtoeslag 2020, geen inkomensbeperkingen meer

De huurtoeslag is afhankelijk van de huur die u betaalt en uw inkomensniveau. Zo kan het voorkomen dat één persoon met een inkomen van 22.700 euro huurtoeslag krijgt van circa 150 euro en in het systeem tot en met 2019 bij een bijverdienste van 1 euro naar een huurtoeslag van nul euro komt . plus de reeds ontvangen huurtoeslag. De nieuwe huurtoeslag 2020 is zo ontworpen dat je met extra inkomen niet terugkomt op nul huurtoeslag, maar dat de 300 euro uit dit voorbeeld stapsgewijs wordt verlaagd. Als uw inkomen rond de € 27.000 ligt, is uw huurtoeslag nihil. Het bijgevoegde schema laat duidelijk zien:

Huurtoeslag 2020

De nieuwe inkomensgrens uit het voorbeeld wordt dan € 27.000,- niet omdat de grens door de overheid is gesteld, maar omdat je, rekening houdend met je huur en inkomen, een eigen bijdrage betaalt (reguliere huur) waardoor de huurtoeslag nul. Deze nieuwe inkomensgrens verschilt dus van geval tot geval.

Meer mensen huurtoeslag in 2020

De maatregel houdt ook in dat in 2020 mensen die zonder de wetswijzigingen geen recht zouden hebben op huurtoeslag, ineens wel huurtoeslag kunnen krijgen. Zij moeten dan de uitkering aanvragen. Het aantal mensen dat op deze manier in aanmerking zou kunnen komen voor huurtoeslag wordt geschat op 110.000 mensen.

Inkomensverificatie en vermogensverificatie

Sterker nog, het testen van middelen zal in 2020 eindigen. Per aanvrager kan worden berekend op hoeveel appartementstoeslag hij recht heeft. In de praktijk betekent dit dat de inkomensgrenzen met 5.000 euro worden verlengd. Dit betekent ook dat als u in de loop van het jaar € 5.000 meer gaat verdienen, de huurtoeslag alsnog volledig moet worden terugbetaald. De vermogenstoets blijft in 2020 bestaan ​​en het is een pittige toets, 1 euro meer kapitaal betekent dat de huurtoeslag zijn effect verliest. De vermogensgrens in 2020 is 30.846 euro per persoon.

Huurtoeslag als ik jonger ben dan 18 jaar

In uitzonderlijke gevallen kunnen personen onder de 18 jaar ook de appartementstoelage ontvangen:

Eindhuur 2020

De nieuwe huurtoeslag 2020 heeft als voordeel dat je niet de hele huurtoeslag in één keer hoeft terug te betalen als je een beetje extra inkomen hebt. U heeft binnen bepaalde grenzen recht op huurtoeslag, ook als u door een hoger inkomen minder huurtoeslag ontvangt. Kijk dus waar je recht op hebt en misschien heb je in 2020 recht op huurtoeslag, terwijl dat in 2019 nog niet het geval was.

Lees verder