Nieuwe Europese erfgoedwet: Europese erfgoedverordening

Wat zijn de gevolgen van het nieuwe Europese erfrecht – de EU-verordening erfrecht – bij buitenlandse erfenissen? Wat regelt deze Europese erfrechtregeling voor de afwikkeling van buitenlandse erfenissen? In welk land betaalt u erfbelasting en wat is de rol van een notaris in Nederland? Dit kan zijn door een erfenis uit het buitenland of u woont in Nederland maar u of uw partner heeft geen Nederlanderschap. Maak kennis met de belangrijkste veranderingen door de nieuwe harmonisatie van internationale erfrechten in Europa en de mogelijkheid van een Europese erfrechtverklaring.

Europees erfrecht en erfrecht

Het zal u niet verbazen, maar elk Europees land heeft zijn eigen erfrecht. Ook de erfbelasting is vaak anders geregeld, met andere voorzieningen, tarieven en vrijstellingen. Dit hoeft niet per se slecht te zijn, maar het is wel erg lastig als je bijvoorbeeld erft van je ouders die in het buitenland wonen of daar een woning of ander vermogen hebben. Dan heeft u immers te maken met Nederlandse regelgeving en wet- en regelgeving uit het buitenland. Probeer het allemaal vanuit Nederland vlot te regelen. Tot 17 augustus 2015 is dit praktisch onmogelijk, sinds 17 augustus 2015 is het veel makkelijker geworden.

De nieuwe Europese Erfgoedwet en de Europese Erfgoedverordening

Vanaf 17 augustus 2015 is de Europese Erfgoedverordening van toepassing in Europa, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken. Deze regeling regelt het recht volgens welke erfenis en erfenis worden verdeeld. De regeling wordt berekend voor elke erfenis vanaf 17 augustus 2015, zolang er nog niet eerder een testament is opgemaakt, dat nog niet is ingetrokken en waarin een andere rechtskeuze is gemaakt.

Regels van de Haagse Erfgoedconventie

Tot 17 augustus 2015 bepaalt het Haags Erfrechtverdrag dat als u een Nederlander bent die in het buitenland woont en niet de nationaliteit heeft van uw woonland, welk recht van toepassing is op uw nalatenschap. Ten slotte:

U kunt hiervan afwijken bij testament, waarbij u kiest voor het recht van Nederland of het land waar u woont. Kiest u voor land A, verhuist u naar land B en trekt u uw testament niet in, dan blijft het erfrecht van land A van toepassing.

Het nieuwe internationale Europese erfgoedrecht

Op grond van de nieuwe Europese erfrechtverordening is de keuze voor toepasselijk erfrecht beperkt, waardoor u zelf minder kunt regelen. Het erfrecht van het woonland is van toepassing en er kan alleen van worden afgeweken als u uw staatsburgerschap kiest na 17 augustus 2015 of als u voor 17 augustus 2015 een andere optie heeft gekozen. Als u een eerder testament na 17 augustus wilt intrekken, is het de vraag of dat redelijk is, want dan gelden de nieuwe regels en is uw keuze van erfland beperkt.

Een Nederlandse notaris regelt alles voor je

Deze vorm van Europese harmonisatie maakt het mogelijk om nalatenschap internationaal af te wikkelen, ook als deze buitenlandse componenten bevat, via een Nederlandse notaris. Een notaris kan ook een Europese Erfgoedverklaring afgeven, die geldig is in heel Europa, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken. Als erfgenaam in Nederland hoeft u niet meer naar een buitenlandse notaris om de erfenis in ontvangst te nemen, maar moet alles via een Nederlandse notaris.

Fiscale implicaties van de Europese Erfgoedverordening, EAB

Bijzonder is dat de nieuwe regels fiscaal niets regelen. EEV regelt beter wat je erft in Europa, maar als buitenlandse bezittingen ook in het buitenland worden belast en mogelijk erfbelasting, dan veranderen de nieuwe Europese regels daar niets aan. Europa is nog niet zover dat ook de harmonisatie van de belastingtarieven zal plaatsvinden. Dit maakt het makkelijker om buitenlandse erfenissen af ​​te wikkelen, maar er kunnen nog veel fiscale problemen ontstaan ​​bij erfenissen die na 17 augustus 2015 zijn geopend.

Lees verder