Niet kunnen scheiden terwijl u een eigen huis bezit

Het concept van bij elkaar blijven in het belang van de kinderen kent u vast al. Door de snelle daling van de huizenprijzen van 2008 tot 2014 is daar een nieuwe reden bijgekomen, namelijk onverkoopbare koopwoningen.

Bij echtscheiding of ontbinding van het partnerschap dienen goederen en schulden onderling te worden verdeeld. Geld en de meeste bezittingen zijn relatief eenvoudig te verdelen, maar dat is niet het geval bij een eigen woning. In de praktijk blijkt vaak dat de woning verkocht moet worden omdat de financiering gebaseerd is op twee inkomens. Bij overwaarde kan de woning worden verkocht. Er ontstaan ​​problemen wanneer een van de partijen de woning niet zelf kan betalen en de hypotheekschuld ook groter is dan de verkoopwaarde.

Gevangen in een relatie en een huis

In 2014 stond een kwart van de koopwoningen onder water. Dat wil zeggen dat de hypotheekschuld hoger is dan de verkoopwaarde van de woning. Hierdoor kan een vreemde situatie ontstaan. Huiseigenaren kunnen niet scheiden omdat ze het zich niet kunnen veroorloven. Er lijkt maar één oplossing te zijn voor deze situatie. Beide eigenaren van het huis blijven in hetzelfde huis wonen. Natuurlijk zal het niet werken. Het probleem moet worden opgelost.

Bij aanvraag NHG

Voor hypotheken met NHG-voorwaarden zijn er mogelijkheden om de resterende schulden over te dragen bij gedwongen verkoop door NHG. Het heeft zeer strenge eisen om misbruik te voorkomen. Na inspectie en evaluatie worden de resterende schulden overgenomen. Door de forse daling van de huizenprijzen en het toenemende aantal gedwongen verkopen wordt het recht op NHG steeds strenger. Overleg met uw hypotheekadviseur om goed voorbereide afspraken te maken.

Ik verkoop het huis met de resterende schuld

Een andere optie is om de woning tegen de huidige marktwaarde te verkopen. Een eventuele restschuld die na de verkoop overblijft, moet na de verkoop aan de bank worden terugbetaald. Na de verkoop ontvangt elk van de voormalige eigenaren van het huis een deel van de resterende schulden op eigen naam. Het verkoop- en vervolgtraject moet nauw worden afgestemd met de bank. U kunt uw huis niet zomaar verkopen met de resterende schuld. Bespreek de mogelijkheden met de bank en laat u hierover adviseren.

Een van hen blijft in het huis wonen

Als tijdelijke oplossing kan het probleem ook naar voren worden geschoven. Een van hen blijft in het huis wonen, maar beiden blijven eigenaar van het huis. Op de lange termijn is dit geen oplossing, omdat een dergelijke constructie op lange termijn niet fiscaal wordt ondersteund. Daarom is de hypotheekrente slechts gedeeltelijk aftrekbaar van het inkomen. Het nadeel van deze optie is dat de vertrekkende partner zowel financieel in staat moet zijn om zijn huishouden financieel te onderhouden als financieel bij te dragen aan de mede-eigenaar woning.

Ongeacht welke optie wordt gekozen, als de schuld hoger is dan de verkoopwaarde van de woning, wordt de financiële afwikkeling van de echtscheiding een probleem. Het is niet te verwachten dat de huizenprijzen weer fors gaan stijgen, omdat hierover geen zekerheid bestaat. De komende jaren kunnen de huizenprijzen weer dalen.€