Niet-erkend kind als erfgenaam (biologische) vader?

Soms verschijnt er een niet-geïdentificeerd kind na de dood van een broer. Je broer heeft nooit iets gezegd over het onwettige kind, dus je vertrouwt hem niet. Het ongeïdentificeerde kind beweert dat uw broer zijn biologische vader was, maar dit staat nergens vermeld. Of een wettig kind blijkt ineens een andere biologische vader te hebben dan werd gedacht. Het hoeft zeker niet altijd een golddigger te zijn. Wat betekent dit alles voor de verdeling van de erfenis?

Wat erft een niet-erkend kind?

Erkenning van de biologische vader van het kind

Meestal kan een kind al voor de geboorte worden herkend, bij aanmelding in het geboortehuis of later. De meeste doen aangifte van de geboorte op het gemeentehuis, dan doet u aangifte, de vader doet dat bijvoorbeeld met schriftelijke toestemming van de moeder, of de vader en moeder verschijnen samen op het gemeentehuis. Maar er kunnen redenen zijn waarom dit niet gebeurt. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat de biologische vader niets van het kind af weet, de biologische vader en moeder lange tijd niet samen zijn, of de vader het kind niet wil erkennen. Het tegenovergestelde is ook mogelijk. Een vader kan een kind erkennen, ervan uitgaande dat het van hem is, maar leert later dat de biologische vader een andere man is. Dit kan worden bevestigd door bijvoorbeeld een DNA-test of een bloedtest. In dat geval kan de man naar de rechter stappen en de nietigverklaring van de eerdere erkenning vragen. Als de rechter de erkenningsverklaring annuleert, dan is volgens de wet de man nooit de erkenning van het kind geweest, in feite is alles andersom.

Gevolgen van erfenis, wie als erfgenaam

Als het kind niet wordt erkend en niet heeft kunnen bewijzen dat de overledene zijn biologische vader was, dan is dit kind niet zijn erfgenaam. Het kind wordt niet beschouwd als een wettig kind van de overledene. Maar de overledene kan geld en spullen nalaten aan een niet-erkend kind met een testament. Ook kan het niet-erkende kind al het mogelijke doen om te bewijzen dat de overledene de biologische vader was. Het kind kan naar de rechtbank gaan en vragen om een ​​vaderschapstest en een verwantschapstest. De rechter beoordeelt de situatie en beslist over de test. Als de vader nog in leven is, zal dit een vaderschapstest zijn, in andere gevallen misschien een bloedverwantschapstest. Als de test wordt uitgevoerd en blijkt dat de vader inderdaad de biologische vader is, dan wordt het kind ook wettelijk erfgenaam van de vader. Het recht op een legaal aandeel kan echter verjaard zijn.

Een niet-erkend kind wordt geërfd, het wettelijke aandeel

Stel dat pas na vele jaren wordt ontdekt dat de overledene de biologische vader van het kind was en deze man al vele jaren dood is, dan is het juridische gedeelte voorbij. Het kind kan immers uiterlijk vijf jaar na het overlijden verwijzen naar het juridische gedeelte. Daarna vervalt de optie. Dit is ook het geval als het kind niet wist wie de biologische vader was. Het tegenovergestelde kan ook gebeuren. Het kind werd beschouwd als een wettig kind, maar dat blijkt niet zo te zijn. Dit kind is dan geen wettelijke erfgenaam en erft niets zonder testament.

Een kind erkend als erfgenaam, maar onbekend

Het is ook mogelijk dat in de nalatenschap blijkt dat de overledene een kind had dat hij had erkend maar nooit aan de familie had verteld. In een dergelijk geval is het erkende kind gewoon een wettig kind dat ook erfgenaam is en recht heeft op het deel van zijn kind, of misschien zelfs meer als dat in het testament wordt vermeld, totdat het tegendeel is bewezen. Het komt met enige regelmaat voor dat de erfgenamen compleet verrast worden door dergelijke gebeurtenissen en er ineens een extra gast aan tafel zit, ook al wordt de erfenis verdeeld. Ook in dergelijke gevallen kan een notaris u helpen. Gebruik het dus.€