Niet-betaling van schulden

Als wij onze schulden niet betalen, kan dit op den duur leiden tot schuldverlichting via een afwikkelingstraject of de Wet Schuldhulpverlening (WSNP). Maar eerst heeft u te maken met het incassobureau en de deurwaarder.

U kunt uw schulden niet meer betalen. Dan wat?

Schuldhulpverlening via de gemeente

Als schulden een prangend probleem zijn en er komt een deurwaarder in beeld, dan wordt het tijd om professionele hulp in te schakelen. De meest geschikte instelling voor schuldenregeling is in de eerste plaats de gemeente.

Er zijn drie voorwaarden om in aanmerking te komen voor het schuldhulpverleningsprogramma in de gemeente:

Een gemeentelijke schuldhulpverlener beoordeelt eerst uw financiële situatie en probeert vervolgens met verschillende schuldeisers te onderhandelen. Omdat deze vorm van schuldverlichting alleen kans van slagen heeft als alle schuldeisers akkoord gaan met een betalingsovereenkomst, wordt dit ook wel een ‘settlement process’ genoemd.

Schuldsaneringsrecht natuurlijke personen (WSNP)

Als de gemeentelijke schuldhulpverlener het niet eens wordt over de betaling met alle schuldeisers, dan moet een rechter worden ingeschakeld. Volgens de wet op de aflossingstermijn van schulden van natuurlijke personen heeft laatstgenoemde het recht om schuldeisers tot medewerking te verplichten.

Maar het gaat natuurlijk niet zonder slag of stoot: