Niet alleen de subsidie ​​maakt het kopen van zonnepanelen rendabel

Veel mensen noemen het hun beste investering ooit. Ze hadden een dak bedekt met zonnepanelen. Zij mochten btw terugvragen bij de Belastingdienst. In het voorjaar van 2012 is een subsidieregeling voor de aanschaf van zonnepanelen in werking getreden. Het gebruik van zonnecellen dat volgde op de eerder genoemde afspraak kon echter slechts gedeeltelijk worden verklaard door deze overheidssubsidie. Wat maakt het kopen van zonnepanelen dan zo aantrekkelijk? Daarbij is het ook van belang dat diezelfde ‘centrales’ doorgaans meer elektriciteit produceren dan voor eigen gebruik nodig is. En dit overtollige vermogen kan teruggeleverd worden aan het net (grid mode). Investeringen zijn meestal binnen enkele jaren terugverdiend. Maar houd er rekening mee dat de aanschaf van zonnepanelen ook invloed heeft op de waarde van WOZ.

Ook zonder belastinggeld is het kopen van zonnepanelen aantrekkelijk

In het kader van de begin 2012 ingevoerde subsidieregeling kregen particulieren die zonnepanelen hadden geplaatst 15% van de koopsom vergoed, maximaal 650 euro. De regeling zou tot 2014 lopen, maar het beschikbare budget was een paar maanden eerder al opgebruikt.

Gemeenten hebben subsidieregeling overgenomen

Het kabinet Rutte II heeft de subsidieregeling niet verlengd, maar volgens de branche is dat geen ramp: ook zonder overheidssubsidie ​​blijft de vraag naar zonnepanelen groot. Dus wat maakt de aankoop zo winstgevend? Hier zijn 3 redenen voor:

De prijs van zonnepanelen is fors gedaald

De belangrijkste drijfveer voor consumentenkoop is het feit dat zonnepanelen de afgelopen jaren veel goedkoper zijn geworden. En daarmee wordt de terugverdientijd natuurlijk aanzienlijk verkort. Was het een paar jaar geleden nog zo’n 16 jaar, nu is dat gehalveerd tot 8 jaar. En die tijdwinst wordt niet alleen geleverd door de rijkssubsidie, die, zoals hierboven vermeld, al in het najaar van 2013 was opgebruikt. Dat de terugverdientijd van zonnepanelen is gehalveerd, komt vooral doordat de prijzen met meer dan 50% zijn gedaald.

Ook een verdere prijsdaling is niet uitgesloten

De prijsverlagingen werden vooral gedreven door China, waar bedrijven, al dan niet met overheidsgeld gesteund, steeds goedkopere panelen op de markt brachten. Uiteindelijk leidde de wrevel die dit veroorzaakte bij Europese fabrikanten tot een akkoord over minimumprijzen voor zonnepanelen. Dit neemt niet weg dat verdere prijsdalingen in de toekomst niet kunnen worden uitgesloten. Want we weten allemaal dat de warmte van de zon gratis is, wat in mindere mate ook geldt voor silicium (zand), het hoofdbestanddeel van de productie van zonnecellen. Over het algemeen factoren die het rendement op de aankoop alleen maar verhogen.

BTW-teruggave

De subsidie ​​voor zonnepanelen mag dan door het kabinet-Rutte 2 zijn stopgezet, een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (juni 2013) maakt het mogelijk om 21% btw terug te vorderen op de aanschafwaarde van de panelen en 6% op de installatiekosten. vragen Dit komt doordat de Belastingdienst eigenaren van zonnepanelen automatisch als btw-ondernemers aanmerkt als zij de elektriciteit die zij produceren, die zij niet gebruiken, doorberekenen aan het energiebedrijf. Particulieren die elektriciteit verkopen, hoeven immers geen btw te betalen als het minder dan 1345 euro per jaar is. Wel moet je de Belastingdienst op de hoogte stellen om btw-teruggave te krijgen over de aanschafwaarde en plaatsing van de panelen.

Zonnepanelen zijn niet alleen goed voor het milieu

Op basis van het bovenstaande is het redelijk om te concluderen dat het kiezen van zonnepanelen niet alleen goed is voor het milieu, maar ook goed voor onze portemonnee.

Zonnepanelen en de waarde van WOZ

Wel is het goed om het bullish sentiment over zonnepanelen te temperen. Veel bezitters van zonnepanelen zullen de jaarlijkse WOZ-beschikking afkeuren. Zonnepanelen kunnen de WOZ-waarde van een woning aanzienlijk verhogen. En dit is een korting, want deze waarde is ook de basis voor verschillende andere belastingen.

Zonnepanelen zijn fiscaal onroerend goed

Dat panelen roerend zijn (“ik neem ze gewoon mee als ik verhuis”) is een veel voorkomende misvatting onder huiseigenaren. De Belastingdienst stelt zich op het standpunt dat de panelen “door aard en indeling bedoeld zijn om permanent te blijven zitten”. Volgens de Belastingdienst maken ze integraal deel uit van de woning en zijn ze dus onroerend goed. En het feit dat de huiseigenaar ze tijdens de verhuizing technisch kan demonteren, verandert daar niets aan.

Lees verder