NHG-hypotheek voor zzp’ers: mogelijk vanaf 1 jaar zzp’er

Zelfstandigen kunnen een hypotheek van NHG krijgen als ze een jaar zelfstandig ondernemer zijn geweest en de afgelopen drie kalenderjaren meer dan een kalenderjaar geen inkomen hebben gehad. Ook mag de waarde van de woning de NHG-grens niet overschrijden. Als zelfstandige geeft een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) u zekerheid bij onvoorziene omstandigheden, zoals arbeidsongeschiktheid. Een voordeel van de NHG hypotheek is de rentekorting. Wat zijn de voorwaarden voor een hypotheek bij NHG? Zijn er kosten aan verbonden en hoe krijg ik een hypotheek van NHG?

Wat is de Nationale Hypotheek Garantie (NHG)?

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) biedt een vangnet als u door overmacht uw hypotheek niet meer kunt betalen. Bijvoorbeeld door echtscheiding of arbeidsongeschiktheid. NHG denkt mee met de bank en controleert of de hypotheek weer betaalbaar voor je kan worden. Als u uw woning met openstaande hypotheekschuld moet verkopen, kan NHG de resterende schuld kwijt.

Waarom zou ik een hypotheek afsluiten bij NHG?

Met een NHG-hypotheek heeft u meer kans om in uw woning te blijven wonen als u de hypotheek niet meer kunt betalen. Als u uw huis moet verkopen, kunt u erop vertrouwen dat een eventuele resterende schuld wordt kwijtgescholden. Zo kom je niet met schulden te zitten. Ook voldoet uw hypotheek aan de verantwoorde leennormen van het Nationaal Budget Informatie Instituut (Nibud). Zo weet je zeker dat je naast je maandelijkse woonlasten ook genoeg geld overhoudt voor andere uitgaven, zoals sparen.

Rentekorting

Het voordeel van een hypotheek met staatshypotheekgarantie is een rentekorting. Wanneer u een hypotheek met NHG afsluit, krijgt u rentekorting op de normale hypotheekrente. Deze rentekorting kan oplopen tot 0,9 tot 1 procent per jaar. Dit komt omdat het Waarborgfonds Eigen Vermogen (WEW), dat NHG regelt, garant staat voor jou als huizenkoper. Omdat de bank hierdoor minder risico loopt, biedt zij u korting op de rente. Deze rentekorting bedraagt ​​gemiddeld 0,7 procent.

Kom ik in aanmerking?

U heeft recht op een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie als de koopsom van uw woning niet hoger is dan € 231.132 (in 2016), u minimaal 12 maanden zelfstandig ondernemer bent geweest en u langer dan één jaar geen inkomen heeft gehad kalenderjaar. per jaar in de laatste drie kalenderjaren. Op basis van uw gemiddelde inkomen over de afgelopen drie kalenderjaren controleert NHG of uw inkomen voldoende is om de hypotheek te betalen en of u voldoende saldo heeft om overige vaste lasten en lasten te betalen.

Inkomensverificatie

NHG bepaalt uw inkomen op basis van een driejarig gemiddelde. Er wordt niet alleen rekening gehouden met uw inkomen uit arbeid, maar ook met uw inkomen uit arbeid of een combinatie van beide. Alleen inkomsten uit uitkeringen tellen niet mee. Als u langer dan een kalenderjaar geen inkomen heeft, worden de gemiddelden toch berekend over drie jaar.

Ook wordt gekeken naar uw lopende boekjaar. Het moet overeenkomen met uw gemiddelde inkomen. Uw nettowinst over het afgelopen jaar is maximaal. Als uw inkomen in het laatste jaar lager is dan het gemiddelde inkomen van drie kalenderjaren, wordt het inkomen van het laatste kalenderjaar aangemerkt als toetsinkomen.

Bij welke banken kan ik een hypotheek afsluiten bij NGH?

Daarna kunnen SNS, Delta Lloyd, BLG Wonen, Aegon Hypotheken en RegioBank vanaf 12 maanden zelfstandigheid een hypotheek afsluiten bij NHG. Woonfonds Achmea komt er in ieder geval vanaf 1 januari 2017 bij en ook NIBC Direct werkt aan dit aanbod voor zzp’ers. Dat is goed nieuws voor eigenaren van kleine bedrijven die veilig een huis willen kopen.

NHG premie

Voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie betaalt u eenmalig 1 procent NHG-premie van het totale hypotheekbedrag (in 2016). Deze kosten heb je na een jaar terugverdiend, rekening houdend met de rentekorting. Daarnaast vereist een hypotheek met NHG een overlijdensrisicoverzekering voor het deel van de hypotheek dat hoger is dan 80 procent van de marktwaarde van de woning. Het heeft ook een prijs.

Zelfstandig inkomen berekenen

Bent u minimaal 12 maanden zelfstandig ondernemer, maar heeft u nog geen 3 aangiften inkomstenbelasting ingediend, dan kunt u uw inkomen bepalen aan de daarvoor bestemde kant van het Eigenwoningfonds. Het kost maximaal 250 euro zonder btw. U weet dan in een vroeg stadium of u in aanmerking komt voor een hypotheek met NHG, waardoor u de extra kosten van hypotheekadvies kunt besparen.

Hoe een hypotheek afsluiten bij NHG?

U kunt bij NHG een hypotheek aanvragen via een hypotheekadviseur. Hij of zij berekent voor u precies hoeveel u bij NHG kunt lenen. Ook controleert een hypotheekadviseur of u voldoet aan de voorwaarden voor een NHG-hypotheek.€