NHG-grens nog verder (in 2020 en 2021)

Een hypotheekgarantie van de overheid is moeilijk voor te stellen voor mensen die een huis willen kopen. Maar om met deze garantie te kunnen winkelen, moet je wel aan de voorwaarden voldoen en die wisselen regelmatig. Een belangrijke voorwaarde is dat de koopsom van uw woning de NHG-grens niet mag overschrijden. En deze grens voor de Nationale Hypotheek Garantie en uw hypotheek in 2021 is 325.000 euro (vanaf 1 januari 2020 310.000 euro). De NHG-premie blijft in 2021 ongewijzigd ten opzichte van 2020.

NHG-beperking vanaf 1 januari 2020 en 1 januari 2021

Per 1 januari 2020 is de uitkeringslimiet van NHG 310.000 euro en gaat in 2021 omhoog naar 325.000 euro. Het lijkt een fors bedrag, maar ook deze grens is hoger geweest en was in 2011 bijvoorbeeld 350.000 euro. Huizen zijn sindsdien ook duurder geworden. Als u energiebesparende maatregelen meefinanciert, is de grens € 328.600 in 2020 en € 344.500 in 2021.

Wat is het voordeel van NHG?

Een hypotheek afsluiten met NHG geeft extra zekerheid, een extra garantie. Hierdoor zijn banken bereid een lagere hypotheekrente te hanteren. NHG biedt een vangnet als de hypotheek niet meer kan worden betaald omdat

NHG denkt mee met de hypotheekverstrekker en kijkt of er mogelijkheden zijn om de hypotheek weer beschikbaar te stellen zodat u in bovenstaande gevallen niet direct de woning uit hoeft. Als het verkopen van uw woning de enige uitweg is uit uw problemen en er is een restschuld, dan kan NHG die restschuld aflossen.

Criteria voor het aflossen van de resterende schuld

De belangrijkste opt-outcriteria zijn:

NHG premie voor 2020 en 2021

De NHG-premie is in 2020 en 2021 0,7% van het hypotheekbedrag.

NHG-grens, hoeveel bedraagt ​​de garantie in 2020 en 2021?

De NHG-grens is gekoppeld aan de ontwikkeling van de gemiddelde woningprijs, die stijgt. Omdat ook de huizenprijzen stijgen, is het gemakkelijk te verklaren dat deze NHG-grens in 2021 is verhoogd naar 325.000 euro. We gaan stilaan terug naar normaal. NHG heeft de berekening echter gecorrigeerd. In 2021 is het NHG-kostenplafond van € 325.000 gebaseerd op eenmalige premies over de afgelopen drie jaar, waardoor huizenprijsstijgingen langzamer in het kostenplafond worden weerspiegeld.

Een hypotheekgarantie van de staatsgrens is belangrijk voor de koper en verkoper

Wie een hypotheek met hypotheekgarantie van de overheid kan afsluiten, betaalt een lagere hypotheekrente dan wie dat niet doet. Dit betekent dat op de woningmarkt de koopprijs tussen de 300.000 en 325.000 euro populair is bij zowel kopers als verkopers. Wie als verkoper denkt een iets hogere prijs dan de NHG-grens te kunnen vragen, loopt het risico dat de verkoop van de woning veel langer duurt. Dit betekent dat een verhoging van de hypotheekgarantielimiet van de staat rechtstreeks van invloed kan zijn op verkopers, niet alleen huizenkopers. Daarnaast kan het verhogen van de NHG een prijsverhogend effect hebben.

Beide partners hebben inkomen

Als beide NHG-hypotheekaanvragers inkomen hebben, telt het tweede inkomen mee voor de aanvraag op 90% in 2021, in 2020 was dat nog 80%.

Overstappen op een NHG hypotheek

Iedereen die al een hypotheek zonder NHG heeft, kan besluiten om een ​​hypotheek met NHG aan te vragen (hypotheekoverdracht). NHG beoordeelt de aanvraag daarom of het voldoen aan het verzoek noodzakelijk is voor de klant om de woning te behouden, of dat het noodzakelijk is om een ​​bestaande aflossingsvrije hypotheek (gedeeltelijk) om te zetten in een aflossingshypotheek. Het volstaat niet dat een klant met NHG goedkoper is (lagere rente).

Overlijdensrisicoverzekering is optioneel

Als u een hypotheek afsluit met Nationale Hypotheek Garantie, is een overlijdensrisicoverzekering niet meer verplicht, ook niet als de hypotheek meer dan 80% van de waarde van de woning bedraagt. Een hypotheekverstrekker kan u verplichten een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten.

Lees verder