NHG Fraude – Echtscheiding om resterende schulden weg te werken

Een van de redenen waarom gebruik kan worden gemaakt van Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is echtscheiding. Het is echter niet de bedoeling dat de huiseigenaren gaan scheiden om NHG kwijtschelding te laten krijgen van hun resterende schulden.

Bij het afsluiten van de hypotheek moet u NHG aanvragen, zodat u er in de toekomst op kunt vertrouwen. Tot 2008 werden NHG’s vooral opgenomen door huizenkopers om de extra korting van de bank te krijgen bij NHG’s. Sinds de snelle daling van de huizenprijzen is ook het aantal NHG-aanvragen evenredig toegenomen. NHG had in 2012 93.700 executies ten opzichte van 97.500 in 2011. Opgemerkt moet worden dat er in 2012 minder hypotheken zijn opgenomen dan in 2011.

Meer gedwongen verkopen, meer NHG-garantieclaims

In 2012 zijn 3.500 woningen gedwongen verkocht, inclusief NHG’s. Het was 70% meer dan het aantal onteigende woningen in 2011. De groei wordt gedreven door steeds lagere huizenprijzen. Tussen 2008 en 2012 daalden de huizenprijzen tussen de 15% en 20% (percentages verschillen per meetinstituut). Door deze lagere waarde liggen de prijzen van koopwoningen weer op het niveau van 2003 of 2004. Daarna kunnen de gekochte huizen niet meer met winst worden verkocht, maar met de resterende schuld. In 2012 bedroeg de gemiddelde resterende schuld (binnen NHG) € 35.000.

In 2012 werd bijna 97 miljoen euro aan compensatie uitgekeerd

Doordat de huizenprijzen sterk zijn gedaald, heeft de garantieregeling haar meerwaarde bewezen. In 2011 is een vergoeding van 61 miljoen euro uitgekeerd. In 2012 steeg het totale bedrag aan vergoedingen tot 97 miljoen euro. Maar liefst 90% van de in 2012 afgesloten hypotheken is afgesloten met NHG. Niet alleen de banken stimuleren dit, maar ook de huizenkopers.

Echtscheiding om een ​​beroep te kunnen doen op de NHG-garantie

In 2011 kwam NHG-garantiefraude in de media. Huiseigenaren met een NHG-hypotheek hadden van wethouders de mogelijkheid gekregen om te scheiden om na een gedwongen verkoop van de resterende schulden af ​​te komen. Nadat ze de resterende schulden hadden afbetaald, konden ze hertrouwen. Dit is een vorm van fraude met garantieregelingen. In 2012 had 61% van de NHG-claims betrekking op echtscheiding en 16% op werkloosheid. Stichting Waarborgfonds Eigen Woning (NHG-administrateur) treedt op tegen deze vorm van fraude. Zij gaan bijvoorbeeld na of beide (ex-)partners na de scheiding nog op hetzelfde adres staan ​​ingeschreven. Door extra controles proberen ze te bewijzen dat er fraude heeft plaatsgevonden.

Fraudebestrijdingsmaatregelen met de NHG-garantie

Scheiden om restschuld te voorkomen is een laatste wanhopige poging om restschuld te voorkomen. De meeste huiseigenaren zullen niet zo ver willen gaan, maar kiezen tussen een restschuld van bijvoorbeeld € 50.000 of echtscheiding is voor veel huiseigenaren een moeilijke. Een echtscheiding aanvragen lost financiële zorgen in één keer op. Stichting Waarborgfonds Eigen Woning kan er alleen iets aan doen als zij kan aantonen dat de ex-partners uit elkaar zijn gegaan om restschulden te voorkomen. In de meeste gevallen is dit een lastige opgave.€