Nederland: Kredietregistratiekantoor

In Nederland beschermt het kredietregistratiebureau Tiela consumenten tegen te veel uitlenen (over-borrowing). Daarom is deze autoriteit in het leven geroepen voor controle en consumentenveiligheid. Een groot deel van de Nederlandse bevolking heeft tegenwoordig een betalingsachterstand of zelfs schulden. In dit artikel alles over de BKR-methode en (negatieve) BKR-registratie.

Registratie in BKR

Het Bureau Krediet Registratie, kortweg BKR, houdt het dossier van iedere inwoner van Nederland bij in het elektronische informatiesysteem Centraal Krediet Informatie Systeem (CKI). De geregistreerde items zijn leningen, creditcards en andere betalingen. Naar aanleiding van dit dossier worden onder andere door kredietverstrekkers zogenaamde BKR-controles uitgevoerd. Op deze manier is het mogelijk om de kredietinformatie van een persoon te controleren om de veiligheid van het krediet te garanderen. In feite zijn ze allemaal geregistreerd bij het BKR. De BKR-registratie kan echter ook negatief zijn, waardoor het Kredietbureau en aanverwante bedrijven u als niet-gecrediteerd beschouwen. Dit gebeurt wanneer u twee tot vier maanden achterstand heeft. De betreffende schuldeiser moet dit melden bij het BKR. Vanaf nu staat u negatief geregistreerd en zakt u dus voor de BKR toets.

Wat weet het BKR van mij?

De gegevens die in het BKR worden vastgelegd hebben betrekking op naam, geboortedatum, voorletters en adres. Leningen en contracten hebben een bekend leenbedrag, startdatum en theoretische einddatum. Daarnaast het type contract en, indien van toepassing, details. Deze informatie wordt tot vijf jaar na aflossing van de lening in het systeem geregistreerd. Daarom kan het BKR enige tijd geleden ook uw financiële status herzien.

Cijfers

Het belang van registratie in het BKR-systeem blijft belangrijk. Het aandeel van de Nederlandse bevolking dat schulden heeft die niet kunnen worden afbetaald blijft stijgen (met 2%). Daarnaast schat het BKR in dat er ook veel “onzichtbare schulden” zijn die niet worden geregistreerd, zoals huurachterstanden, abonnementen, energiekosten, belastingdienst en zorgverzekering. Daarnaast worden studieschulden ook niet in het BKR vastgelegd. Omdat er behoefte lijkt te zijn aan strikte kredietbewaking, pleit het BKR voor het vastleggen van deze “onzichtbare beelden” om zo beter inzicht te krijgen in ieders financiële situatie.

Informatie opvragen bij BKR

Wilt u weten wat er over u is geregistreerd of wilt u weten of er achterstanden zijn? U kunt tegen een kleine vergoeding (€ 4,95 in 2013) uw gegevens opvragen bij het BKR. De snelste manier om dit te regelen is bij uw bank. Het duurt meestal 10 dagen voordat u de informatie ontvangt.

Waar kan ik een lening krijgen?

Heeft u een negatieve BKR registratie maar komt u toch in een situatie terecht waarin u toch snel geld moet lenen, dan zijn er een aantal mogelijkheden.

Als u voor uw bedrijf wilt lenen, zijn ook de volgende opties beschikbaar:

BKR-registratie betekent vaak niet dat u geen financiering kunt krijgen. In sommige gevallen zijn er ook andere mogelijkheden om geld te lenen.€