Namaak is de hele tijd

Valsmaken, vals geld maken is eeuwig. De productie van vals geld begon al in de zevende eeuw voor Christus. In die tijd werden de eerste munten gemaakt. Omdat er simpelweg te weinig munten in omloop waren, werden er valse munten geslagen.

Geschiedenis

Vervalsing vond al plaats in de zevende eeuw voor Christus, toen de eerste munten werden gemaakt. Ook waren er in de eerste eeuw na Christus veel valse munten in omloop. Dit kwam door het ontbreken van echte munten. De tweede helft van de negentiende eeuw nam de kroon in de Verenigde Staten. Tijdens de burgeroorlog was ongeveer de helft van de bankbiljetten vals. Dus richtte de regering de geheime dienst op en tegen het einde van de negentiende eeuw waren bijna alle valse bankbiljetten uit de omloop verdwenen.

Motieven

Financiële behoefte

Er zijn gevallen bekend waarin heersers de materiële samenstelling van munten manipuleren. Koper kan door bepaalde chemische trucs in zilver worden omgezet. Zelfs onedele metalen kunnen op deze manier goud worden. Frederik de Grote haalde deze truc al in het begin van de achttiende eeuw uit

Politiek

Tijdens de Tweede Wereldoorlog probeerden de nazi’s het vertrouwen in het Britse pond te ondermijnen. Dit kan leiden tot zeer hoge inflatie. In 1942, toen Duitsland al in financiële moeilijkheden verkeerde, veranderde het plan en werden valse Britse ponden gebruikt om het Duitse leger meer financiële macht te geven. Naar schatting zou in 1944 één op de twintig Britse ponden vals zijn. In continentaal Europa was het percentage aanzienlijk hoger omdat het werd gebruikt om voedsel en oorlogsmateriaal voor de Duitse troepen te kopen.

Vertrouwen

Een opmerkelijk voorbeeld van hoe vertrouwen in een munteenheid dramatische gevolgen kan hebben, is het volgende: in 1888 circuleerden er in Frankrijk zoveel vervalsingen dat het nodig was de echte bankbiljetten uit de omloop te halen. Dit komt door de pure paniek die is ontstaan.

prima

Vervalsing was in de middeleeuwen erg gevaarlijk. Als ze gepakt werden, volgde altijd de doodstraf. Destijds was het het lot om levend te worden gekookt of op de brandstapel te worden verbrand. Vandaag is dat doodvonnis te ver, maar de straf voor valsheid in geschrifte is nog steeds aanzienlijk. Op vervalsing van euromunten staat een gevangenisstraf van vijf tot tien jaar. Aan de andere kant staat op vervalsing van eurobankbiljetten vijftien tot twintig jaar. Het maakt niet uit of u een vervalser bent of dat u een vervalser helpt. Medeplichtigen worden even zwaar gestraft. Zelfs als u vals geld heeft ontvangen en dit herhaaldelijk hebt uitgegeven, bent u strafbaar. U riskeert zeker een forse boete. Preventie staat hoger op de lijst van de Europese Centrale Bank dan bestraffing, maar het lijdt geen twijfel dat de straf zwaar is.

Valse euro

Nu tien jaar euro’s en ook tien jaar nep-euro’s. In de tweede helft van 2008 zijn 354.000 valse euro’s uit de omloop gehaald. Het grootste probleem bij de bestrijding van valsemunterij is onvoldoende samenwerking tussen de Europese lidstaten.

authenticiteitscontrole

Er wordt momenteel onderzoek gedaan naar het toevoegen van elektronische schakelingen aan bankbiljetten. Met behulp van RFID-lezers (radiofrequentie-identificatie) zou het mogelijk zijn om de echtheid van de biljetten te verifiëren.€