Moet het aflossen van onze hypotheek de norm worden?

Alle huiseigenaren die een hypotheek hebben, moeten die hypotheek onmiddellijk beginnen af ​​te betalen. Doet u dat niet, dan verliest u het belastingvoordeel. Kortom, de mening van oud-minister van Financiën Gerrit Zalm. Maar hoe betrouwbaar is deze opmerking van de huidige topbankier Zalm?

Terugbetaling zou de norm moeten worden

Van de ruim 4 miljoen Nederlandse huiseigenaren heeft 80% hun woning gefinancierd met hypotheken, voornamelijk spaarhypotheken. Politici zijn het erover eens dat nieuwkomers op de woningmarkt alleen een annuïteitenhypotheek kunnen afsluiten. Dit is een hypotheek waarbij het maandbedrag bestaat uit een deel rente en een deel aflossing.

Begin 2012 zijn partijen bij het zogenaamde voorjaarscontract overeengekomen dat de aflossingsvrije hypotheek voor starters vanaf 2013 volledig verdwijnt. Alle nieuwe hypotheken moeten voortaan binnen 30 jaar worden afgelost. Het Voorjaarsakkoord laat echter bestaande aflossings- en spaarhypotheken intact.

Waarom blijven bestaande hypotheken intact?

De Kunduz-coalitie die verantwoordelijk is voor de nieuwe hypotheekregels heeft bewust bestaande hypotheken uitgesloten. Daar is iets voor te zeggen. De meeste huiseigenaren hebben zich voor de lange termijn verbonden en hebben hun hele levensstijl en bestedingspatroon daarop aangepast. Een overheid die ondertussen de spelregels verandert om bestaande aflossingsvrije hypotheken te verplichten af ​​te lossen, zou gemakkelijk van wanbeheer kunnen worden beschuldigd.

Het belang van Zalm de bankier bij het oplossen van bestaande hypotheekproblemen

Oud-minister Zalms, nu topmanager van ABN Amro bank, wil daarom de hypotheekrenteaftrek niet alleen voor nieuwe huizenkopers, maar ook voor bestaande huizenbezitters beperken. Volgens hem moeten ook bestaande hypotheken worden omgezet in annuïtaire hypotheken.

Zalms wekt met zijn opmerking de indruk dat hij een einde wil maken aan de ongelijke behandeling van starters en bestaande huiseigenaren:

Maar hoe geloofwaardig zijn de voorstellen voor zo’n ingrijpende hervorming van de woningfinanciering als Zalma heeft voorgesteld? Als minister van Financiën heeft hij zich immers nooit bekommerd om het fenomeen aflossingsvrije hypotheken. Nu hij een bank runt die financieel gebaat is bij vervroegde aflossing, lijkt zijn voorstel niet erg aannemelijk.

Het optreden van DSB Bank heeft in het verleden kwaad bloed gezet

Ook Gerrit Zalm maakte velen boos toen hij de functie van financieel directeur van DSB-bank bekleedde. Hij was bijvoorbeeld op de hoogte van het misdrijf van de bank om de spaarders te misleiden. Onder zijn leiding zagen misleidende jaarrekeningen (misschien bewust te laat) het licht en werd hij zich bewust van de dubieuze verkoopmethoden waarmee DSB Bank haar financiële producten probeerde te verkopen.

En moet deze man van alle mensen de Nederlandse huiseigenaar confronteren met zulke onverstandige uitspraken over woningfinanciering? Dit was voor een bekende Nederlandse vrouw aanleiding om te zeggen: “Misschien is het tijd om Gerrit Zalm vrij te laten”.

Andere hypotheekverstrekkers zijn positief over het idee van Zalm

Het zal geen verrassing zijn dat het idee van ABN Amro-directeur Gerrit Zalm werd gehoord door Rabobank, de grootste hypotheekverstrekker van Nederland. En ING Bank heeft het ook over een “interessant voorstel”.€