Misverstanden over hypotheekrenteaftrek en eigen vermogen

Mensen hebben vaak misvattingen over de hypotheekrenteaftrek en overwaarde. Grote misverstanden worden in dit artikel gecorrigeerd.

Er zijn vaak misvattingen en misvattingen rond eigenwoningbezit. Een grote misvatting is dat huiseigenaren die extra aflossen door de toename van de overwaarde extra belasting gaan betalen. Een andere misvatting is dat mensen verwachten dat de hypotheekrente wordt betaald of dat alle betaalde hypotheekrente in alle gevallen aftrekbaar is.

Thuis eten als je werkloos bent

Als u uw baan verliest, heeft u onder bepaalde voorwaarden recht op een WW-uitkering. Deze uitkering is geen gunst, maar je hebt er wel premie voor betaald terwijl je werkte. Ook werknemers die voor een langere periode premie hebben betaald, hebben recht op een langere uitkeringsperiode. WW-uitkeringen zijn niet onderworpen aan een vermogenstoets. U krijgt dus geen aftrek als u bezittingen of overwaarde in uw woning heeft.

Bij het ontvangen van een bijstandsuitkering moet de overwaarde worden opgegeten

Bij het ontvangen van een bijstandsuitkering wordt een vermogenstoets toegepast. Een gezin kan een vermogen hebben van rond de 11.000 euro. Als er meer vermogen is, moet het vermogen eerst worden gebruikt om te leven. Bij deze vermogenstoets houdt de gemeente ook rekening met de overwaarde in de eigen woning. Er wordt geen rekening gehouden met het eigen vermogen van circa EUR 40.000. Het eigen risico kan door de gemeente worden gebruikt om u een uitkering te verstrekken.

Een extra teruggaaf resulteert in een extra belasting

De verwarring ontstaat doordat de bijstorting minder belastingvoordeel oplevert, maar er geen bijtelling wordt geheven. De betaalde hypotheekrente op een eigen woning is aftrekbaar van het inkomen. Door extra af te lossen, kunt u minder van uw inkomen aftrekken. In de meeste gevallen is het extra aflossen echter aantrekkelijk omdat ondanks de aftrek de hypotheeklasten toch zwaar wegen op het maandbudget.

Betaalde hypotheekrente is volledig aftrekbaar

Hypotheekrente is alleen fiscaal aftrekbaar als de gehele hypotheek betrekking heeft op een woningfinanciering of verbouwingsfinanciering. Als er bijvoorbeeld voldoende overwaarde in de woning is, is het mogelijk om een ​​consumptief krediet mee te financieren in de hypotheek. Hoewel deze lening onderdeel is geworden van de hypotheek, is de hypotheekrente over dit onderdeel niet aftrekbaar.

Omzetbelasting is verschuldigd wanneer het huis wordt verkocht

Deze verklaring is onjuist. De bij de verkoop gerealiseerde overwaarde is vrij te gebruiken. Dit bedrag dient opnieuw geïnvesteerd te worden bij de aankoop van een ander huis. Je betaalt dus geen belasting over het eigen vermogen, maar moet je investeren in het kopen van een ander huis. Mocht u daarna gaan huren, dan kunt u het bedrag vrij besteden. Koopt u een andere woning en zet u geen overwaarde in de nieuwe woning, dan is de hypotheekrente op de nieuwe woning niet volledig aftrekbaar.

Beide huiseigenaren moeten elk de helft van de hypotheekrente afstaan

Nee, fiscale partners hebben de mogelijkheid om deze aftrekeenheid over te dragen. Hypotheekrenteaftrek wordt het beste afgetrokken van de partner met het hoogste inkomen.€