Minimumloon voor flexwerkers 2020 per dag, week en maand

Als je werkt, heb je recht op minimaal het minimumloon voor je werk. Het minimumloon wordt jaarlijks vastgesteld door de overheid. Aan de hand van je leeftijd kun je zien hoeveel je minimaal per dag, per week en per maand moet verdienen. Voor mensen van 15 tot 22 jaar blijft het bedrag stijgen. Een paar jaar geleden gold het minimumloon nog niet voor flexwerkers, maar nu wel. Daarom hebben ook jongeren en volwassenen die werken met een oproepcontract met een precontract, een nulurencontract of een arbeidscontract met gegarandeerde uren recht op het minimumloon.

Minimumloon voor flexibele werknemers in 2020

Definitie flexibele werknemer

Een flexibele werknemer is een werknemer met een flexibele arbeidsovereenkomst. Dit geldt bijvoorbeeld voor mensen die werken in een van de volgende soorten arbeid:

Op deze werknemers is sinds 1998 de Wet Flexibiliteit en Zekerheid (Flexwet) van toepassing en ook zij vallen onder de CAO (CAO). Flexwerkers hebben meestal een oproepcontract met afspraak, een nul-urencontract of een arbeidscontract met gegarandeerde uren. Een oproepcontract met afspraak is een contract waarbij je niet verplicht bent om werk aan te nemen als je wordt opgeroepen. Bij een nul-urencontract is dit verplicht en betaalt de werkgever voor het aantal gewerkte uren, waarvan minimaal drie uur per oproep. In een arbeidsovereenkomst met gegarandeerde uren of een min-max contract is een minimum aantal uren dat betaald wordt.

Flexwerkers en het wettelijk minimumloon

Mensen die geen arbeidsovereenkomst hebben, maar op een
contract overeenkomst
Sinds 2014 geldt ook voor (OVO)arbeid het wettelijk minimumloon (Wml). In het verleden bleek het betalen van het minimumloon aan werknemers gemakkelijk te omzeilen, aangezien het wettelijk minimumloon alleen gold voor een contract waarbij de arbeid door één persoon werd verricht. Omdat dit vaak niet het geval was, was het voor veel werkgevers gemakkelijk om de wet te omzeilen. Ook de voorheen geldende criteria dat er niet meer dan twee opdrachtgevers mogen zijn en de duur van de opdracht minimaal drie maanden zijn komen te vervallen. Tarieven gelden niet voor zzp’ers.

De invoering van een minimumloon voor flexwerkers is niet alleen voor deze groep positief. Zo is het
nadelig
uitpakken voor ouderen postbode en mensen met een krantenroute. Voor deze werkzaamheden geldt doorgaans een normbedrag per geleverd item. Als ze niet meer per stuk betalen, maar per uur, wordt het voor werkgevers veel aantrekkelijker om werknemers zo jong mogelijk te plaatsen. Dan vindt dezelfde dynamiek plaats als in een supermarkt: de oudste werknemer moet weg om plaats te maken voor (zeer) nieuwe werknemers met een lager minimumloon.

Wat is het minimumloon in 2020?

In Nederland is het minimumloon leeftijdsgebonden. De bedragen per 1 januari 2020 zijn als volgt:

Leeftijd Percentage personeel Maandelijks salaris weekloon dagloon
15 jaar 30% € 496,10 €114,50 € 22,90
16 jaar 34,5% € 570,50 131,65 euro € 26,33
17 jaren 39,5% 653,15 euro € 150,75 €30,15
18 jaar 50% € 826,80 € 190,80 € 38,16
19 jaar 60% 992,15 euro € 228,95 € 45,79
20 jaar 80% 1322,90 euro 305,30 euro € 61,06
21 jaar en ouder 100% € 1653,60 € 381,60 76,32 euro