Minimumloon 2021 en minimumjeugdloon tot 1 juli 2021

Het minimumloon en het minimumloon voor jongeren dat de nieuwe wet stelt, gaat vanaf 1 juli 2022 omhoog. Wat verandert er vanaf 1 januari 2023? Zo weten wij ook op welk uurloon u recht heeft als werknemer of vakantiegeld. Wat verdient een 15-jarige, 21-jarige enzovoort? De nieuwe bedragen voor WML 2022 zijn circa 1,4% hoger. Dit geldt ook voor het bijbehorende uurloon.

Wettelijk minimumloon in juli 2023 en 2022

Het wettelijk minimumloon per 1 januari 2023

Het wettelijk minimumloon gaat vanaf 1 januari 2023 met 2,5% omhoog ten opzichte van 1 juli 2022. Dit is een extra verhoging bovenop de inflatiecorrecties. Soortgelijke verhogingen zijn gepland voor 2024 en 2025.

Het wettelijk minimumloon per 1 juli 2022

De indexatie van het minimumloon leidt vanaf 1 juli 2022 tot hogere bedragen. De nieuwe maandelijkse, wekelijkse en dagelijkse bedragen zijn als volgt:

Het wettelijk minimumloon per 1 januari 2022

In 2022 wordt een deel van de inflatie overgemaakt ter hoogte van het minimumloon en het jeugdloon zoals bepaald in de wet 2022. Dit verhoogt de bedragen met 1,41%. Voor degenen die de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt, zijn de maandelijkse, wekelijkse en dagelijkse bedragen als volgt:

Een stijging van bijna 25 euro per maand.

Het wettelijk minimumloon per 1 juli 2021

Het leven wordt duurder in 2021, dus het is goed nieuws dat vanaf 1 juli 2021 ook het wettelijk minimumloon en het wettelijk jeugdloon omhoog gaan. Voor personen van 21 jaar of ouder zijn de maandelijkse, wekelijkse en dagelijkse bedragen als volgt:

Voor een volledige werkweek is dat ruim 16 euro meer per maand, bijna 1% meer ten opzichte van 1 januari 2021.

Het wettelijk minimumloon per 1 januari 2021

Ten opzichte van 1 januari 2020 gaan het wettelijk minimumloon en het jeugdloon iets omhoog. Dit komt doordat de inflatie in ons land, mede door de corona, relatief beperkt is. De bedragen per maand, week en dag als iemand 21 jaar of ouder is zijn:

Wettelijk minimumloon en jeugdloon per maand, week en dag (1 januari 2021)

Officieel gesproken over het wettelijk minimumloon: als iemand 21 jaar of ouder is, heeft iemand onder de 21 recht op het minimumjeugdloon (bruto):

Wettelijk minimumloon en minimumjeugdloon van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021

Jouw leeftijd binnen een maand Wekelijks Dag
21 jaar en ouder € 1684,80 388,80 euro 77,76 euro
20 jaar 1347,85 euro 311,05 euro 62,21 euro
19 jaar 1010,90 euro 233.30 euro € 46,66
18 jaar 842,40 euro €194,40 38,88 euro
17 jaren € 665,50 € 153,60 30,72 euro
16 jaar 581,25 euro € 134,15 26,83 euro
15 jaar 505,45 euro € 116,65 23,33 euro

Wettelijk minimumloon en jeugdloon 2021 per uur (fulltime werkweek in het bedrijf)

Een voltijdse werkweek is niet in alle bedrijfstakken hetzelfde en varieert van 36 tot 40 uur. Wie een voltijdbaan (volledige werkweek) heeft, heeft recht op de volgende minimumuurbedragen:

Wettelijk minimumloon en minimum uurloon jeugd, van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021

volledige werkweek sector 21 jaar en ouder 20 jaar 19 jaar 18 jaar 17 jaren 16 jaar 15 jaar
36 uur € 10,80 € 8,65 € 6,49 € 5,40 € 4,27 3,73 euro € 3,25
38 uur € 10,24 € 8,19 € 6,14 € 5,12 € 4,05 € 3,54 € 3,07
40 uur € 9,72 € 7,78 5,84 euro 4,86 euro 3,84 euro € 3,36 2,92 euro

Het wettelijk minimumloon per 1 juli 2020

Per 1 juli 2020 is het wettelijk minimumloon en het minimumloon voor jongeren met 1,6% verhoogd naar:

Deze bedragen zijn geldig t/m 31 december 2020.

Wettelijk minimumloon en jeugdloon per maand, week en dag (1 juli 2020)

Werknemers en vakantiewerkers willen vaak weten wat het minimumloon per week of per dag is. Deze bedragen zijn ook leeftijdsafhankelijk, soms wordt er meer betaald, maar de minimum bedragen zijn per 1 juli 2020:

Jouw leeftijd binnen een maand Wekelijks Dag
21 jaar en ouder 1680,60 euro 387,69 euro 77,54 euro
20 jaar 1344 euro 310,15 euro € 62,03
19 jaar 1008 euro 232,60 euro € 46,52
18 jaar 840 euro 193,85 euro 38,77 euro
17 jaren 663,60 euro € 153,15 30,63 euro
16 jaar € 579,60 €133,75 € 26,75
15 jaar 504,0 euro € 116,30 € 23,26

Het wettelijk minimumloon per 1 januari 2020

Bruto stegen het wettelijk minimumloon en het wettelijk minimumjeugdloon met 2,4%. Voor personen die vanaf 1 januari 2020 21 jaar of ouder zijn, gelden de volgende bedragen:

Ter vergelijking: op 1 januari 2019 had een 21-jarige recht op slechts 1.373,45 euro.

Wettelijk minimumloon en jeugdloon per maand, week en dag (1 januari 2020)

Niet alleen maandbedragen zijn belangrijk, maar ook week- en dagbedragen. Daarnaast verschillen de bedragen waar u recht op heeft per leeftijd:

Wettelijk minimumloon en minimumjeugdloon vanaf 1 januari 2020

Jouw leeftijd binnen een maand Wekelijks Dag
21 jaar en ouder € 1653,60 € 381,60 76,32 euro
20 jaar 1322,90 euro 305,30 euro € 61,06
19 jaar 992,15 euro € 228,95 € 45,79
18 jaar € 826,80 € 190,80 € 38,16
17 jaren 653,15 euro € 150,75 €30,15
16 jaar € 570,50 131,65 euro € 26,33
15 jaar € 496,10 €114,50 € 22,90

Deze bedragen kunnen dan worden omgerekend naar uurbedragen, het wettelijk uurloon. Hoeveel dat uurloon is, hangt mede af van de branche waarin je werkt. Een 36-urige werkweek mag dan gebruikelijk zijn in jouw branche, 38 uur en 40 uur zijn natuurlijk ook mogelijk.

Hoe bereken je het wettelijk minimum uurloon?

Om het wettelijk minimum uurloon te berekenen, moet u eerst nagaan wat een volledige werkweek in uw branche is volgens de cao. Het volledige salaris is onderdeel van die volledige werkweek en werkmaand. Stel dat een volledige werkweek 36 uur is en u werkt 20 uur, dan heeft u recht op het bedrag in de kolom 36 uur gedeeld door 36 en vermenigvuldigd met 20. Als een volledige werkweek in uw sector bijvoorbeeld uit 36 ​​uur bestaat . , je kijkt naar deze kolom. Hieruit blijkt dat het hoogste uurloon voor een persoon met het minimumloon of minimumjeugdloon wordt betaald in een bedrijfstak met een volledige werkweek. Wie bijvoorbeeld een vakantiebaan of bijbaan heeft, hoeft geen genoegen te nemen met minder loon dan wat in dit artikel staat.

Lees verder