Minder inkomen betekent sparen

Een inkomensdaling kan verschillende oorzaken hebben. De meest voorkomende redenen zijn werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Door ruimte te besparen in uw maandelijkse betalingen, kunt u uw huis ook na een recessie blijven onderhouden.

Nu kunt u de bedragen die u normaal spaart gebruiken voor vaste lasten. Door goed na te denken voordat u grote betalingen doet, kunt u in de toekomst veel problemen voorkomen.

Een vast contract bij een werkgever betekent niet dat u er vanuit kunt gaan dat u uw inkomen voor altijd behoudt. Door faillissementen en reorganisaties wordt het steeds zeldzamer dat werknemers 40 jaar bij dezelfde baas blijven. Zelfs financieel gezonde bedrijven snijden nu in de kosten om geld te besparen. Ze kunnen allerlei constructies bedenken waardoor je je baan kunt verliezen. Door vooruit te kijken kunt u problemen voorkomen. Er moet ruimte zijn in uw uitgavenpatroon om de inkomensdaling op te vangen.

Werkloos worden, het recht op een WW-uitkering

Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, heeft u voor een bepaalde tijd recht op een WW-uitkering. Het is een vangnet waarbij je nog zeventig procent van je laatst verdiende salaris krijgt. Hoogverdieners kunnen meer terugval ervaren doordat WW een maximumsalaris hanteert waarvan zij zeventig procent kunnen ontvangen. Als je je baan verliest, moet je leven met een lager maandinkomen. Om geldzorgen te voorkomen, moet u deze ruimte in uw maandelijkse betalingen hebben.

Periode na werkloosheidsuitkering

De WW-uitkering is slechts tijdelijk. Mogelijk heeft u dan recht op een bijstandsuitkering, die in veel gevallen zelfs lager zal zijn. In dit scenario moet u ook rekening houden met de maandelijkse betalingen.

arbeidsongeschikt worden

Het is tegenwoordig niet meer eenvoudig om medewerkers volledig te ontslaan. Ondanks de beperking zijn er nog steeds passende activiteiten. Werknemers die gedeeltelijk worden afgewezen, moeten nog werken voor het resterende percentage. Als ze werkloos zijn, hebben ze mogelijk een tijdje recht op een uitkering, maar dit recht vervalt na verloop van tijd. Iedereen is verzekerd voor een bijstandsuitkering, maar het zijn geen bedragen waar je makkelijk van kunt leven.

Maandelijkse kosten verlagen

Eenvoudige maatregelen om de maandlasten te beperken zullen niet tot grote besparingen leiden. Afmelden bij kranten, tijdschriften en sportverenigingen helpt je financieel niet. De grootste besparingen zitten in de woonlasten, maar ze zijn niet eenvoudig te bezuinigen. U kunt proberen de hypotheek over te dragen, maar dat zal vaak niet voldoende zijn. U kunt de huurwoning opzeggen en verhuizen naar een goedkopere woning, maar dit is op korte termijn niet mogelijk. Bovendien kost verhuizen u veel geld.

Omarm mislukking altijd

Het probleem wordt veroorzaakt door onze manier van denken. Zodra we €1000 te besteden hebben, besteden we die uit. Een huishouden met een mooi huis gaat in een groter huis wonen als blijkt dat ze met hun huidige inkomen een grotere hypotheek kunnen krijgen. Een nieuwe woning verhoogt het comfort en de tevredenheid, dus als we verhuizen, verhogen we onze maandelijkse kosten. Als het inkomen daalt, is er geen plek om te sparen voor kosten.€