Minder gevolgen van dwang of opzettelijk gebruik van geld

Plotseling moeten rondkomen van minder geld is meestal het gevolg van iets ernstigs waardoor je inkomen ineens daalt. Er zijn echter ook mensen die er bewust voor kiezen om in een tijd met minder lasten te leven. Dit is mogelijk als een persoonlijke reactie op een consumptiemaatschappij waar bezittingen niet per se leiden tot meer levensvreugde of geluk. In de meeste gevallen is er echter een zelfgekozen reden om met minder geld te leven en heeft zo’n moeilijke periode allerlei gevolgen.

Minder geld, dus zet elke cent om

Gebrek aan geld is de hele tijd en het overkomt iedereen van tijd tot tijd. Maar na een tijdje is het oude gezegde “draai elke cent” meestal verleden tijd. Maar wanneer het geld krap is als gevolg van ontslagen of oplopende schulden, hebben veel mensen moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Het is ook altijd aanwezig, hoewel het in crisissituaties vaker en meestal intenser voorkomt.

Ze worden gedwongen om oplossingen en hulp te zoeken

In de meeste gevallen, wanneer iemand plotseling minder geld te besteden heeft, zal hij hulp moeten zoeken door geld te lenen, gezinshulp of, in extreme gevallen, zich te wenden tot het schuldsaneringsstelsel.

een lening krijgen

De oplossing om toch in de eerste levensbehoeften te kunnen voorzien, is vaak een lening aangaan met het risico deze niet terug te kunnen betalen. Het maakt de ellende alleen maar erger.

familie hulp

In andere gevallen kunnen mensen soms een beroep doen op familie voor hulp, wat een goede optie kan zijn als er in de nabije toekomst uitzicht is op een hoger inkomen. Dit kan bijvoorbeeld zijn als u kunt verwachten snel werk te vinden na uw ontslag.

schuldsanering

Maar in veel gevallen zul je andere hulp moeten zoeken, zoals schuldsanering, wat zeker niet leuk is, maar iemand door een moeilijke tijd kan helpen.

Gevolgen als er minder te besteden is

Voor velen is het een probleem als de omgeving merkt dat er minder geld moet worden besteed. Praten over minder uitgeven is niet eenvoudig omdat het een algemeen taboe lijkt te zijn. Bij veel winkels kun je wegblijven, maar bepaalde aankopen zijn nodig als er een wijziging in de aankoop kan worden opgemerkt. Veranderingen in bestedingen kunnen natuurlijk niet altijd verborgen blijven voor familie, vrienden en kennissen. Leven met minder kosten heeft invloed op de algehele levensstijl, waardoor ook het sociale leven verandert. Minder uitgaan, minder nieuwe kleren, minder en goedkopere hobby’s. Het kan zelfs leiden tot het verlies van vrienden wiens waarde je in moeilijke tijden herkent.

Hyperconsumptie, terugschakelen en andere levensstijlen

Maar lang leven met minder geld kan ook een bewuste keuze zijn, en dan heet het neerwaarts met een lelijk Engels woord. De reden om bewust met minder verbruik te leven is overconsumptie, waar de lagere shifter op zijn eigen manier op inspeelt. Uit onderzoek van Jeanine Schreurs (onderzoeker, docent en publicist) bleek dat zowel mensen die noodgedwongen met minder moesten leven als degenen die bewust deze keuze maakten, achteraf hun veranderde levensstijl evalueerden. Rondkomen met honderden euro’s minder per jaar is in eerste instantie een schok. Maar terugschakelen kan ook levensverrijkend zijn door een andere levensstijl.

Roekeloos met geld omgaan in plaats van bewust

Mensen die te maken hebben gehad met schuldsanering voelen zich daarna soms beter en blijven vaak nuchter leven, ook al hebben ze wat meer te besteden. De theorie hierachter zou kunnen zijn dat mensen met veel geld dat geld roekeloos uitgeven. Als u een groot deel van uw inkomen verliest, moet u bewust nadenken over wat echt belangrijk is. Er is veel meer waardering voor wat mensen hebben of kunnen kopen. De inspiratie voor de reductie kreeg Jeanine Schroers zelf toen ze India bezocht, waar ze vreselijke dingen zag. De confrontatie met vernederende armoede vond ze hartverscheurend. Sindsdien kiest ze voor inhoud en kwaliteit boven kwantiteit.

Nibud, informatie en advies

Uit onderzoek van het Nibud (Rijksinstituut voor Begrotingsvoorlichting) blijkt dat mensen zich over het algemeen helemaal niet voorbereiden op een financiële tegenvaller. Velen gaan ervan uit dat dit hen niet zal overkomen en willen niet de noodzaak zien van een bumper die best handig is als de wasmachine plotseling stopt met werken of de auto een onvermijdelijke dure reparatie heeft. Het Nibud is een onafhankelijk informatie-instituut dat onderzoek doet en informatie geeft op het gebied van financiën, bijvoorbeeld over onderwerpen als hypotheken, lenen, wonen en sparen. De informatie is bedoeld om u te helpen geld beter te begrijpen. Ook wordt informatie en advies gegeven over financiële educatie en studiekosten.

De positieve effecten van een lager verbruik op het milieu

Veel in onze samenleving gaat over meer, meer en meer. Maar al deze producten moeten geproduceerd worden, wat in veel gevallen ook nog eens schadelijk is voor het milieu. Voor de productie van veel producten zijn vaak grondstoffen nodig die in de loop der jaren schaars zijn geworden. Hoewel veel afgedankte producten kunnen worden gerecycled, bestaat het risico dat bepaalde soorten grondstoffen niet voldoende zijn. Van daaruit inkrimpen zou ook een goede zet zijn. Geluk gaat immers niet altijd over consumptie, maar over rust en ruimte hebben om dingen te doen die je voldoening geven. Dus een nog grotere tv is niet voor iedereen belangrijk.

Lees verder