Mijn pensioenaangifte via het AOW-register

In mijn online pensioenoverzicht ziet u hoeveel pensioen u heeft opgebouwd en hoeveel AOW en pensioen u heeft opgebouwd. Bekijk uw pensioenoverzicht eenvoudig online met dit AOW-register. Zo kunt u zelf controleren wat uw pensioenoverzicht is en op hoeveel u nu recht heeft aan pensioen. Dit initiatief van de Stichting Pensioenregister heeft een wettelijke basis. Zo vindt u het recht op pensioen bij uw huidige werkgever en alle vorige werkgevers. Ook in het pensioenrapport staan ​​toevalligheden en mislukkingen. Het gebruik van de site is gratis. Ook ziet u snel of er een pensioengat is, of er voldoende AOW is opgebouwd en of u extra pensioen moet verstrekken. Mocht u onverhoopt een pensioen of AOW vergeten zijn, geef dit dan door aan de site. Uw gegevens worden dan definitief voor een nog completer overzicht.

Inhoud:

Stichting Pensioenregister verzorgt gratis uw pensioenaangifte

Stichting Pensioenregister is opgericht door Nederlandse pensioenfondsen, pensioenverzekeraars en de Sociale Verzekeringsbank. Het doel is dat elke burger een volledig overzicht krijgt van:

Dit alles geeft ook aan bij welke pensioenfondsen u in Nederland heeft gespaard. Super handig, want iedereen wisselt wel eens van werkgever en kan de foto kwijtraken. Bovendien begint het pensioensparen al op jonge leeftijd en denken jongeren er dan nog nauwelijks over na. Ook pensioenfondsoverzichten verdwijnen soms. Maar dat maakt niet meer uit want alles is nu makkelijk online te vinden.

Het nut van het online pensioenregister

Veel mensen begrijpen de pensioenoverzichten van hun pensioenfonds niet of onvoldoende, besteden er weinig aandacht aan of weten niet precies hoeveel ze hebben gespaard omdat ze zo vaak van werkgever zijn veranderd. Of mensen die in deeltijd werken, weten onvoldoende wat dit betekent voor hun pensioen. Het moest dus veranderd worden. De review is nog niet op alle punten en bij iedereen compleet. Als u onjuistheden ziet, kunt u dit het beste doorgeven aan het betreffende pensioenfonds. Dit is niet onbelangrijk, want er zijn ook pensioenen waarvan het eigendom onbekend is.

Transparantie is nodig, anders weet je niet waar je aan toe bent

Werknemers moeten in begrijpelijke taal worden geïnformeerd over hun pensioenrechten en de hoogte van hun garantie. Alleen dan kunnen zij zelf meer verantwoordelijkheid nemen voor het creëren van een aanvullend pensioen. Mijn pensioenrapport is in die zin een belangrijk hulpmiddel als AOW-register.

Het vergeten pensioen in het pensioenrapport

U kunt het pensioen ook vergeten door van werkgever te veranderen. Zeker als het al lang geleden is. Als u zich de werkgever herinnert, kunt u contact opnemen met de werkgever. De DNB kan u doorverwijzen naar het juiste bedrijfstakpensioenfonds als zij weet in welke sector u heeft gewerkt. Als uw vergeten pensioen is opgespoord, kunt u dit melden bij het Pensioenregister. Dit zorgt ervoor dat uw rapport ook volledig wordt weergegeven.

Zie mijn pensioenrapport

U heeft toegang tot de site met uw DigiD. Zo is uw privacy gegarandeerd. Als u nog geen DigiD-code heeft, kunt u deze eenvoudig aanvragen voor mensen die in Nederland wonen. Helaas heeft iedereen die nu in het buitenland woont maar eerder een pensioen in Nederland heeft gespaard, meestal geen toegang tot een overzicht van zijn pensioen. Als u buiten Nederland woont, kunt u DigiD alleen aanvragen als u een AOW-pensioen ontvangt van de Sociale Verzekeringsbank, SVB.

Pensioenbreuk of scheiding leidt tot pensioenverlies

De belangrijkste schade aan uw pensioen is een pensioenbreuk of echtscheiding. De pensioenonderbreking treedt op als u overstapt naar een andere werkgever. Dit is niet nodig als de voorwaarden van de nieuwe werkgever gunstiger zijn en de waardeoverdracht goed verloopt, maar de meeste mensen krijgen toch te maken met het verlies van hun pensioen als ze overstappen naar een nieuwe werkgever. Dit is ook duidelijk bij echtscheidingen. De helft van de tot het moment van echtscheiding opgebouwde rechten behoort toe aan eerstgenoemde. Het is dus een groot probleem.

Welk rapport krijg je te zien?

Als u bent ingelogd met uw DigiD-code, wordt u gevraagd of u in de afgelopen twee jaar van werkgever bent veranderd en of u gescheiden bent. U krijgt dan een overzicht van uw pensioenaanspraken vanaf uw 60e tot uw AOW-leeftijd en een verder overzicht van de bedragen waar uw partner recht op heeft na uw overlijden. Dit alles inclusief uw AOW. Als je denkt dat de gegevens niet kloppen, neem dan contact op met de pensioenuitvoerder, want de website zelf wijzigt de gegevens alleen als het betreffende pensioenfonds deze doorgeeft. Let ook op de aangegeven datum. Dit laat zien hoe up-to-date uw gegevens op de site zijn. Bedragen kunnen wijzigen door bijvoorbeeld indexatie van pensioenen en AOW, gemelde en gecorrigeerde fouten en opgebouwde pensioenen. Bij een koopsompolis of lijfrente vindt u hier geen extra inkomen.

Ook ongevallen en storingen komen in beeld

Wie spaart voor pensioen weet niet wat voor pensioen hij straks krijgt. Hierbij spelen veel factoren een rol, dus economische groei en de ontwikkeling van rente en beleggingsresultaten zijn belangrijke factoren. Potentiële onvoorziene gebeurtenissen en storingen worden ook weergegeven. Bij het wettelijk pensioen worden drie bedragen opgeteld; uw toekomstige pensioen volgens het verwachte scenario, het optimistische en het pessimistische scenario.

Mijn pensioen is te laag, hoe kan dat?

Dit kan voor veel mensen beangstigend zijn. Ze hadden al geen idee wat ze hadden gemaakt en als je naar de cijfers kijkt, kan het heel anders zijn dan ze hadden verwacht. Iedereen kent inmiddels de problemen bij pensioenfondsen met de dekkingsgraad. Sommige fondsen hebben verlaagd pensioen of spaargeld. Deze mensen moeten actie ondernemen om hun pensioen in de toekomst aan te vullen. Denk aan het kopen van een koopsompolis, sparen, beleggen of bekijk de mogelijkheden op Nieuwe Dag.

Extra pensioenopbouw Gloednieuwe dag

Extra pensioen krijgt u bij Brand New Day, BND. BND is een luis in de pels van veel verzekeraars en banken. Het wil goedkope polissen aanbieden en transparant en duidelijk maken hoeveel extra kapitaal je opbouwt. BND claimt de goedkoopste te zijn en dat zal je niet verbazen, aangezien de oprichters van BND destijds ook de oprichters van Binck zijn. En het is Binck Bank die de transactiekosten aanzienlijk heeft verlaagd bij het doen van investeringen. Andere banken volgden snel. De BND wil deze truc nog eens herhalen.

Zie slot pensioenoverzicht

Misschien schrikt u in het begin als u uw pensioenoverzicht voor het eerst ziet, maar daarna moet u nadenken over hoe u het beste meer kunt sparen voor uw pensioen. Kijk dus goed hoe je later in je bedrijfsvoering kunt sparen, want pensioenfondsen kunnen we niet meer blindelings vertrouwen.€