Microkrediet

Een microkrediet is eigenlijk een kleine lening. U kunt bijvoorbeeld een bedrijf starten of gaan winkelen met behulp van een microkrediet. Microkrediet vindt plaats in binnen- en buitenland. Lees meer over microkrediet in dit artikel.

Wat is microkrediet?

In veel ontwikkelingslanden is het erg moeilijk om een ​​lening te krijgen. Vrouwen in ontwikkelingslanden hebben het nog moeilijker dan mannen, vrouwen zijn vaak in het nadeel. Dit maakt het voor vrouwen moeilijk om een ​​eigen bedrijf te starten. Geld geven aan ontwikkelingslanden werkt niet goed, mensen worden lui en ongeïnspireerd om voor zichzelf te zorgen. En als het geld op is, hebben ze weer hetzelfde probleem. Het gaat dus niet goed met de economie. De economie kan ook om andere redenen zwak zijn, infrastructuur, onderwijs of het systeem van wet- en regelgeving is slecht. Al deze dingen maken het moeilijk om een ​​eigen bedrijf te starten. Daarom is in 1974 microkrediet uitgevonden.

Microkrediet is een kleine lening aan de armen (meestal vrouwen in ontwikkelingslanden). De leningen zijn bedoeld om deze mensen de kans te geven een eigen bedrijf te starten. Meestal kunnen arme mensen geen geld lenen bij een reguliere bank omdat ze geen onderpand of vast inkomen hebben, en deze leningen duren ook relatief lang omdat arme, kleine ondernemers vaak geen computers hebben. Conventionele banken geven vaak geen opleiding en goede begeleiding, waardoor ze geen maatwerk kunnen leveren. Het is erg belangrijk dat je goede begeleiding geeft, want dan realiseert een startende ondernemer zich de waarde van zijn product en weet hij hoe hij zijn product op de markt moet brengen.

Als je als ‘bank’ microkrediet verstrekt, heet dat sociaal bankieren omdat het niet jouw winst is en je het doet om deze mensen verder te helpen. Omdat arme mensen weinig toegang hebben tot krediet, hebben ze moeite om het geleende geld terug te betalen. Het geleende geld kunnen ze dan investeren om bijvoorbeeld een koe, een naaimachine of een winkel te kopen. De omvang van het microkrediet varieert van 20 tot 500 euro. De rente op de leningen is vrij hoog, rond de 20%, maar het is noodzakelijk om de kosten te dekken. Meestal moet er wekelijks een deel van het bedrag worden afgelost. Ongeveer 75% van de mensen die een bedrijf starten met microkrediet is vrouw. Over het algemeen betalen vrouwen beter dan mannen. Ze zijn ook geneigd hun inkomen beter te besteden dan mannen. Microfinancieringsinstellingen (MFI’s) helpen soms ook ondernemers om hun producten te verkopen, vaak op de internationale markt. Ze verkopen producten vaak als fairtradeproducten.

Kosten

Microfinancieringsinstellingen (MFI’s) zijn meestal wars van verliezen, maar willen ook geen hele hoge winst maken. Daardoor is de rente vaak hoog (rond de 20%). De hoge rente wordt veroorzaakt door de kosten. Een lening afsluiten in Afrika kost veel meer tijd en geld dan een lening in Europa. Het persoonlijk bezoeken en beheren van alle klanten kost veel tijd, klanten wonen meestal in afgelegen sloppenwijken. Wekelijks aflossen kost ook veel manuren, dus geld. Ongeveer 97 tot 99% van de mensen betaalt het geleende geld terug. Dit percentage is hoger dan bij gewone banken. Er zijn verschillende ideeën over waarom dit zo is. Sommige mensen denken dat dit komt omdat mensen trots zijn op het resultaat en graag nog een lening willen afsluiten zodat ze nog meer kunnen investeren. De afgelopen jaren zijn er verschillende soorten microkrediet ontwikkeld. Er zijn flexibelere leningen voor de armen, en er zijn iets grotere leningen voor mensen die een bedrijf willen starten. Er zijn speciale leningen voor ouders met schoolgaande kinderen. Als de behoefte erg groot is, bijvoorbeeld door een natuurramp, zijn soms kortlopende renteloze leningen mogelijk.

Geschiedenis

Mohammed Yunus
is de bedenker en ontwikkelaar van microkredieten. Hij woont in Bangladesh. Muhammad Yunus studeerde economie. Yunus had veel ideeën om de armoede in zijn land te bestrijden. In 1974 begon hij de armoede te bestrijden tijdens de hongersnood in Bangladesh. Hij ontdekte dat kleine leningen een goede manier zijn om een ​​bedrijf te starten, zodat zelfs de armen kunnen overleven. Zijn eerste lening was $ 27, die hij leende aan vrouwen die bamboemeubels maakten.

In 1976 richtte Yunus
Gremin Bank
leningen aan arme mensen uit Bangladesh te vergemakkelijken. De bank heeft meer dan $ 5 miljard uitgeleend aan meer dan 5 miljoen kredietnemers. Grameen Bank is een van de grootste microkredietinstellingen ter wereld. De bank maakt gebruik van een systeem dat garant staat voor terugbetaling. “Solidariteitsgroepen” systeem. Mensen in deze groep vragen samen een lening aan. In een groep staan ​​groepsleden voor elkaar in. Het voordeel van een groep is dat mensen elkaar vertrouwen, waardoor de bank minder risico loopt. prof.dr. dr. Muhammad Yunus kreeg op 13 oktober 2006 de Nobelprijs voor de Vrede.

Lees verder