Microkrediet in Nederland, Raad voor Microfinanciering

Microkrediet en microfinanciering werden al in 1720 in Ierland ontwikkeld. Later werd het een commercieel concept om de armoede in Bangladesh te helpen bestrijden. Inmiddels bestaat ook in Nederland een microfinancieringsbord. Dit krediet kunt u aanvragen via Qredits. Microkrediet maakt deel uit van een breder scala aan microfinanciering, waaronder spaarrekeningen, betalingsopties en verzekeringen. U kunt bijvoorbeeld beleggen in microkredieten via het ASN-Novib Microkredietfonds.

Inhoud

Ierland

Schrijver Jonathan Swift richtte in 1720 het Irish Loan Fund op om armoede en honger te bestrijden. Dit fonds verstrekte de eerste microkredieten.

Microkrediet en microfinanciering

Muhammad Yunus is bij velen beter bekend. Hij richtte in 1976 de Grameen Bank op om microkrediet en microfinanciering te verstrekken. Momenteel verstrekken meer dan 7.000 agentschappen wereldwijd microkredieten aan ongeveer 16 miljoen arme mensen in ontwikkelingslanden.

Een lening is geen liefdadigheid

Denk niet dat het een liefdadigheidsinstelling is, want de rentetarieven zijn vaak hoog. Maar nog altijd lager dan bij allerlei dubieuze kredietverstrekkers die misbruik maken van het feit dat kredietnemers vaak nergens anders kunnen lenen. Een microkrediet is een kleine persoonlijke lening voor behoeftigen. Ze worden als niet kredietwaardig beschouwd, maar er wordt verwacht dat ze voldoende kredietcapaciteit hebben om de lening en de rente op tijd terug te betalen. Zo kunnen ze de verdere weg naar zelfstandigheid vinden. Zoals je weet, zijn microkredieten een van de objecten van de show
Prinses Maxima
.

Banken in Nederland

Tot nu toe zijn er twee organisaties uit Nederland actief op het gebied van microkrediet in het buitenland:

Microfinancieringsraad

Staatssecretaris van Economische Zaken van Gennip heeft in aanwezigheid van prinses Maxima begin 2007 de Raad voor Microfinanciering in Nederland ingesteld. Uit onderzoek blijkt dat een groot aantal kleine, beginnende ondernemers in ons land ook moeite hebben met het verkrijgen van kleine leningen tot circa 25.000 euro. Zo’n lening is voor grote banken vaak niet rendabel genoeg, omdat het relatief arbeidsintensief is en niet binnen de grenzen van de normale kredietstroom valt. De vele kleinere bedragen maken het voor banken ook relatief duurder.

Quest Kenniscentrum

Voor economische zaken is nu 5 miljoen euro beschikbaar. De gemeente wil naast geldschieter ook fungeren als makelaar van kennis en netwerken. Hiervoor is ook een kenniscentrum opgericht. De belangrijkste taken van dit kenniscentrum zijn:

Veel van de ongeveer 10.000 geïnteresseerde ondernemers zullen naar verwachting kunnen helpen met training en verwijzingen, en ongeveer 2.000 van hen zullen afhankelijk zijn van microkrediet. Aan de hand van de vragenlijst wordt in eerste instantie nagegaan of microkrediet iets is voor de deelnemers.

Microkrediet in de VS (Muhammad Yunus)

De kredietcrisis in de VS heeft Yunus ertoe aangezet om nu ook in de VS microkrediet beschikbaar te stellen. Yunus ziet veel kansen in de VS nu maar liefst 75 miljoen Amerikanen geen toegang meer hebben tot een bankrekening of krediet maar de eindjes aan elkaar moeten kunnen knopen.

ABP en ING

Grote Nederlandse banken en pensioenfondsen investeren nu geld in microkrediet in ontwikkelingslanden. Zo investeren ABP, PGGM, ING Bank en andere partijen momenteel ruim 580 miljoen euro in deze vorm van krediet. Een echte groeimarkt waar we nog veel van gaan horen.

Credits, wat is dat?

Ben je een startende ondernemer en wil je een lening aanvragen?
Credits
eerlijk. Ook als de vorige banklening is geweigerd. Qredits wil de ontwikkeling van kleine bedrijven bevorderen met deze speciale lening voor kleinere bedrijven en freelancers. Qredits heeft geen winstoogmerk. U kunt tot € 250.000 bij Qredits Microfinance terecht. Ook voor een trainer of voor expertise in je academie kun je bij Qredits terecht.

Slot

Als u als ondernemer een lening tot € 250.000 wilt, kunt u in aanmerking komen voor een microlening. Probeer het. Veel Nederlanders gingen u voor.

Lees verder