Met succes tegen energierekening

Als u van mening bent dat een terugkerende energierekening of jaarverslag niet klopt, kunt u uiteraard contact opnemen met uw energieleverancier. Je begint met een telefoontje, en als dat niet helpt, kun je naar de arbitrage of zelfs een rechter gaan. Maar begrijp dat (tijdelijke) extra huisgenoten of het kopen van die fijne elektrische kachel al snel invloed hebben op je energieverbruik. Thuiswerken heeft een grotere natuurlijke invloed op het energieverbruik, vooral in de winter.

In tegenstelling tot een energierekening

Als uw energierekening hoger is dan normaal, kan dit komen door een gewijzigd huishoudelijk patroon. Bijvoorbeeld meerdere gezinsleden. Of gasten die voor langere tijd op de grond zitten, die allemaal ook douchen. Of minder buitenshuis werken, enz. Maar het kan ook de schuld zijn van het energiebedrijf. Zoals je nu kunt ontdekken.

studies

Als u ernstig vermoedt dat een energiebedrijf u een te hoge rekening stuurt, controleer dan:

Zelfs niet met een rekening

Mocht u het toch niet eens zijn met de energierekening, dan kunt u daar uiteraard bezwaar tegen maken, en dat kunt u eerst doen bij het bedrijf dat u de rekening heeft gestuurd. Op de factuur staat overigens niet alleen het verbruik, maar ook allerlei andere zaken, zoals transportkosten. Neem in principe telefonisch contact met ons op, want bij een misverstand kunt u er snel voor zorgen dat het energiebedrijf de rekening snel kan corrigeren. Maak dus duidelijk aan uw energiebedrijf waar u het niet mee eens bent en vraag om uitleg.

Klacht indienen

Als u het probleem niet via de telefoon kunt oplossen en u meent gelijk te hebben, dient u een formeel bezwaar in. Via een brief waarin je met argumenten omschrijft waarom je het niet eens bent met de factuur of het jaarverslag, en ook niet met de telefonische uitleg. Vraag in deze brief binnen vier weken om een ​​reactie. Doe het voor de zekerheid aangetekend. Respecteer de deadline voor het indienen van het bezwaar. Als u binnen deze termijn bezwaar maakt, kunt u wachten met betalen voor de reactie van de energieleverancier. Maar check voor de zekerheid de voorwaarden van je leverancier.

Geschillencommissie

Als de energieleverancier de klacht afwijst en u bent het daar niet mee eens, dan kunt u in beroep gaan bij de Geschillencommissie Energie en Water in Den Haag. (geschillencommissie.nl). De uitspraak van de commissie is bindend, dus u en het energiebedrijf moeten zich aan de uitspraak houden.

Rechter

U kunt er natuurlijk altijd voor kiezen om bij een verschil van mening naar de rechter te stappen. Maar het heeft enkele nadelen, want zo’n procedure duurt lang en kost veel geld. Kosten en alle inspanningen moeten enigszins in verhouding staan ​​tot de potentiële opbrengst.€