Met hoeveel geld kunt u met pensioen gaan?

Als werknemers de pensioengerechtigde leeftijd bereiken, kunnen ze stoppen met werken. De meeste mensen willen er niet op wachten en willen eerder stoppen met werken. Hoeveel geld heb je nodig om break-even te draaien?

De kosten van levensonderhoud zijn zo hoog dat er een maandelijks inkomen moet komen. Een periode van meerdere jaren samenvoegen met kapitaal is een zeer dure aangelegenheid. Iemand die nu 35 jaar is en een miljoen euro heeft, kan met dat bedrag niet met pensioen. Ook de komende dertig jaar moet het mogelijk blijven om van een deel van de cash plus rente-inkomsten te leven.

Uitgaande van een rente van 2,5 procent, ontvangt u $ 25.000 per jaar (uitgaande van $ 1.000.000). In de derde kolom moet u nog belasting betalen over uw vermogen. U kunt nu voor 25.000 euro (exclusief belastingen) genoegen nemen, maar over tien of twintig jaar is dit bedrag niet meer voldoende. Door inflatie kan men met één euro steeds minder kopen.

Op welke leeftijd gaat u met pensioen?

Om op jonge leeftijd met pensioen te gaan, heeft u een flink kapitaal nodig van enkele miljoenen euro’s. Vanaf het moment dat de werknemer enkele jaren voor de pensioendatum is, zijn er mogelijkheden met kleinere bedragen. De hoeveelheid kapitaal die u nodig heeft, hangt af van het aantal jaren dat u nog moet overwinnen, het rendement van het bedrag en het bedrag dat u per jaar nodig heeft. Daarnaast moet er ook rekening mee worden gehouden dat het pensioen niet wordt opgebouwd in de betreffende jaren. Hierdoor wordt de pensioenuitkering lager.

Hoeveel kapitaal is voldoende voor pensioen?

Voor een 60-plusser is een vermogen tussen 75.000 en 250.000 euro voldoende om meer ontspannen te zijn. Een 50-jarige man heeft nog 15 jaar of meer te gaan voordat hij met pensioen gaat. Een bedrag tussen 750.000 en 900.000 euro zal nuttig zijn. Elk jaar kan de huurder een deel van het geld opnemen, maar de rest moet rondkomen van de rente-inkomsten. Een 30-jarige man heeft minimaal 2.500.000 euro nodig. Het benodigde kapitaal is sterk afhankelijk van het soort uitgaven.

Rekening houdend met vermogenswinstbelasting

Over het vermogen in de derde kolom moet u 1,2 procent betalen over het bedrag boven de vrijstelling van circa € 21.000. Dus 1,2 procent van het rendement moet worden gereserveerd voor belastingheffing.

Hoeveel geld maakt je gelukkig?

CNN Money heeft onderzoek gedaan onder Amerikaanse experts naar de vraag hoeveel geld rijk maakt. Het verwijst naar de vraag wanneer iemand zich rijk voelt. Hieruit blijkt dat hiervoor een bedrag tussen de 1,5 en 9 miljoen euro nodig is. Volgens deze experts zou je met dit bedrag een zorgeloos leven moeten kunnen leiden zonder te werken voor geld.

Zorgeloos leven

Volgens het onderzoek heeft een 35-jarige man die niet meer werkt en een heel genereus leven wil leiden, 9 miljoen euro nodig. Dit komt ongeveer overeen met een jaarlijks bedrag van 225.000 euro. Het geld moet worden belegd met een jaarlijks rendement van 5 procent. Een zuiniger leven is ook mogelijk voor het bedrag van 3 miljoen euro. Dit levert een jaarinkomen op van 75.000 euro.€