Meerdere schulden: combineer ze

Schuldconsolidatie kan gunstig zijn. Mensen die uiteenlopende schulden hebben in de vorm van kleine leningen en afbetalingsregelingen slagen er vaak goed in om alles te combineren tot een geheel nieuwe regeling. Het bespaart geld. Maar niet in alle gevallen. Zoek dus eerst uit hoe het zit voordat u meerdere schulden consolideert.

Diverse leningen en kredieten: er ontstaan ​​kosten voor iedereen

Sommige mensen hebben overal en nergens schulden. Ze hebben een negatief saldo op hun betaalrekening, hebben termijnen en gebruiken een creditcard, maar betalen nooit het hele pond in één keer. Zij moeten echter de kosten van al deze rekeningen dragen. Aparte kosten per rekening, kaart of betaalrekening. Daarnaast is de rente op schulden vaak hoog. Daarnaast is de rente op kleine leningen altijd hoger dan op veel grotere bedragen.

Consolidatie van leningen

Het consolideren van leningen resulteert vaak in goede besparingen. Er zijn echter ook kosten.

Leningen en schulden: maak een rapport

Als je meerdere leningen en schulden hebt, is het een goed idee om eerst te inventariseren wat er open staat. Schrijf alle leningen, schulden en betaalrekeningen daar op een stuk papier. Splits ze op:

Volg de regels van leningen en kredieten

Dan moet u een rapport maken over:

Bekijk de kosten van uw leningen om te kijken of een gezamenlijke nieuwe regeling beter is

Het is verstandig om eerst bovenstaande review te doen en te kijken hoeveel er in totaal is afbetaald en voor hoe lang voordat je een nieuwe lening aangaat om alles op een rijtje te zetten.

leningen consolideren

Als u leningen, kredieten en afbetalingsplannen wilt combineren, moet u op drie belangrijke punten letten. Dit zijn:

  1. Nogmaals, de kosten van het afsluiten van een nieuwe lening
  2. De kosten van deze nieuwe lening zelf
  3. Deadline

Wijzigen van uw doorlopend krediet of onderhandse lening: de kosten zijn soms hoog

Er zijn extra kosten voor mensen die hun doorlopend krediet of persoonlijke lening willen wijzigen. Daarom is het belangrijk om te weten hoeveel deze kosten zijn. De hoogte van deze kosten vindt u in de voorwaarden van de lening of het krediet. Ondanks dat de rente van een nieuwe lening lager kan zijn, kan het niet zinvol zijn om alle schulden te combineren met de hoogte van de kosten die gepaard gaan met het wijzigen van de lening.

Leningvergelijking: vergelijk alle voorwaarden

Bij het vergelijken van leningen is het belangrijk om niet alleen op de hoogte van de rente te letten. Ook administratie- of afsluitkosten kunnen in rekening worden gebracht en het is belangrijk om te weten hoeveel deze zijn. Daarnaast is de looptijd van de nieuwe lening van belang. Als de rente op de nieuwe lening lager is dan op de oude, maar de looptijd wel langer is, kan men op termijn toch duurder uit zijn. Zo kan het voordelig zijn om even de hoge rente op een creditcard te betalen, in plaats van jarenlang een persoonlijke lening af te sluiten, waar je steeds weer rente over moet betalen.

Schulden in een hypotheek zetten

Mensen die een huis bezitten, kunnen ook hun andere schulden hypothekeren. In de meeste gevallen financiert de hypotheekverstrekker 125 of 130 procent van de executiewaarde van de woning. De werkelijke aanschafkosten zijn vaak lager, waardoor er ruimte is voor andere leningen die in de hypotheek kunnen worden opgenomen. Het voordeel hiervan is dat een hypotheek vaak een lagere rente heeft dan een persoonlijke lening of doorlopend krediet. Er is echter een vangst. Als het geld van deze lening voor andere dingen wordt gebruikt dan het kopen of verbeteren van een woning, is de rente niet fiscaal aftrekbaar.

Vooral over schulden

De Schuldenspecial biedt een breed scala aan oplossingen om uit de schulden te komen of te houden.€